Một số nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố trong năm 2021
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 25/12/2020 Lượt xem: 110


Ngày 21 tháng 12 năm 2020, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4988/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố, theo đó công tác CCHC tại thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung vào các nội dung cơ bản sau đây:

1. Trên cơ sở Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2030 tại thành phố Đà Nẵng.

2. Tổ chức đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC năm 2020 của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố; triển khai, báo cáo kết quả thực hiện Bộ Chỉ số CCHC cấp tỉnh phục vụ đánh giá xếp hạng do Bộ Nội vụ tổ chức

3. Cập nhật, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu nền và thực hiện hiệu quả việc sử dụng, khai thác, chia sẻ dữ liệu: Cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, viên chức; Cơ sở dữ liệu công dân; Cơ sở dữ liệu công chứng; Cơ sở dữ liệu đất đai; Cơ sở dữ liệu giao thông; Cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe công dân; Cơ sở dữ liệu người có công, đối tượng chính sách

4. Đánh giá kết quả triển khai và mở rộng thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho Bưu điện thành phố.

5. Xây dựng phân hệ tiếp nhận và xử lý hồ sơ dịch vụ công trên phần mềm một cửa điện tử của thành phố để thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa đối với các dịch vụ công thiết yếu về hạ tầng đô thị, chiếu sáng, cây xanh, nhà chung cư, bảo hiểm thất nghiệp.

6. Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới.

7. Đề xuất các nội dung phân cấp quản lý phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội

8. Triển khai sắp xếp các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức quận, phường theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Rà soát, bố trí đội ngũ công chức quận, phường theo các tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo mô hình chính quyền đô thị.

9. Phê duyệt đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp sau khi có Thông tư hướng dẫn của các bộ, chuyên ngành và Bộ Nội vụ về danh mục vị trí chuyên môn nghiệp vụ, danh mục vị trí việc làm dùng chung và Thông tư hướng dẫn về cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức.

10. Theo dõi, hướng dẫn công tác đánh giá kết quả làm việc công chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

11. Triển khai, hướng dẫn công tác sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

12. Tiếp tục thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý giai đoạn 2018-2021. Triển khai, hướng dẫn công tác sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

13. Triển khai cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cho các cơ quan, địa phương sử dụng; triển khai thí điểm bỏ thành phần hồ sơ là bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các hồ sơ đã thực hiện tra cứu trên cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.

14. Triển khi các dịch vụ, tiện ích, thông tin an sinh xã hội do các doanh nghiệp cung cấp (điện, môi trường, nước) trên ứng dụng DaNang Smart City

15.  Đẩy mạnh Ứng dụng chatbot để hỗ trợ tư vấn 100% thủ tục hành chính; cập nhật dữ liệu thủ tục hành chính thay đổi, phát sinh; cung cấp TTHC qua ứng dụng chatbot; Triển khai 60% dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên Cổng dịch vụ công thành phố

                                                                                                Vũ Thanh Nguyên


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 3 4 7 3 3 9
Hôm nay: 1.742
Hôm qua: 6.826
Tuần này: 1.742
Tháng này: 66.802
Tổng cộng: 5.347.339

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 401/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/10/2014

Đăng nhập/a>