Đà Nẵng: Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 10/03/2021 Lượt xem: 39


Ngày 04/3/2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 734/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, có chức năng tham mưu UBND thành phố quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; pháp chế; chứng thực; nuôi con nuôi; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư, tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; thừa phát lại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; đăng ký biện pháp bảo đảm; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác tư pháp khác và các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật.

Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 2, Chương I Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện.

Sở Tư pháp có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo Quyết định quy định số lượng cấp phó của UBND thành phố theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP.

Về cơ cấu tổ chức, Sở Tư pháp gồm các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Văn phòng Sở, Thanh tra sở, Phòng Bổ trợ tư pháp, Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Phổ biến - Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Phòng Hành chính tư pháp - Lý lịch tư pháp (giảm 01 phòng so với trước đây, cụ thể: sắp xếp 03 phòng  theo Quyết định cũ gồm Phòng Hành chính tư pháp - Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Theo dõi thi hành pháp luật; Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Phòng Lý lịch tư pháp thành 02 phòng gồm Phòng Phổ biến - Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật và Phòng Hành chính tư pháp - Lý lịch tư pháp).

Quyết định số 734/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp; Quyết định số 6245/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND thành phố bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng./.

Bích Diễm


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 3 4 7 8 3 9
Hôm nay: 2.242
Hôm qua: 6.826
Tuần này: 2.242
Tháng này: 67.302
Tổng cộng: 5.347.839

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 401/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/10/2014

Đăng nhập/a>