Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 06/04/2021 Lượt xem: 19


Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và đăng tải lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Dự thảo Thông tư có một số điểm đáng chú ý như sau:

1. Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 1 về đối tượng áp dụng “Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật”.

2. Bổ sung trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên (tại điểm b khoản 1 Điều 2): Thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

3. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức (Tiêu chuẩn 1 điểm a khoản 2 Điều 2) như sau: “Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên”.

Hiện nay, theo quy định hiện hành tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV, tiêu chuẩn 1 này là: “Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên”.

Như vậy, tiêu chuẩn này được điều chỉnh phù hợp với quy định về xếp loại chất lượng cán bộ, công chức hiện nay theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

4. Về thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên tại điểm d khoản 3 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các điểm a, b và c Khoản này. Trường hợp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên chỉ tính theo một trong các hình thức quy định tại điểm a, b và c Khoản này.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị phạt tù cho hưởng án treo; đồng thời bị kỷ luật do cùng hành vi vi phạm pháp luật mà thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên do bị kỷ luật trùng với thời gian thử thách án treo thì thời gian không tính để xét nâng bậc lương thường xuyên là thời gian thử thách án treo”.

5. Điểm b và điểm c khoản 3 Điều 4 được sửa đổi theo đó:

“b) Quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý (bao gồm cả các trường hợp là chuyên viên cao cấp và tương đương).

c) Việc quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý thực hiện theo phân cấp hiện hành”.

Công dân vui lòng xem thông tin chi tiết và góp ý dự thảo tại địa chỉ: https://www.moha.gov.vn/van-ban-du-thao.html?id=46012 (thời hạn lấy ý kiến từ ngày 28/3/2021 đến ngày 26/5/2021)./.

 

Quốc Tín


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 3 4 7 3 1 1
Hôm nay: 1.714
Hôm qua: 6.826
Tuần này: 1.714
Tháng này: 66.774
Tổng cộng: 5.347.311

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 401/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/10/2014

Đăng nhập/a>