Công tác cải cách thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 12/08/2019 Lượt xem: 130


Việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế là một trong những yêu cầu quan trọng của công tác cải cách hành chính. Theo đó, qua các năm, thành phố Đà Nẵng đều chú trọng đến nội dung trên thông qua việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính để cụ thể hóa các nhiệm vụ cần phải thực hiện trên cơ sở tiếp tục bám sát Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, được sự tham gia góp ý và đồng thuận của hầu hết cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Kế hoạch đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể giao cho các cơ quan, đơn vị, trong đó có các nhóm giải pháp cụ thể liên quan đến cải cách hành chính đối với doanh nghiệp như xây dựng Chương trình truyền thông về cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các mục tiêu hướng đến doanh nghiệp; thực hiện đơn giản hóa các lĩnh vực, thủ tục hành chính còn phức tạp liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

 

    Việc triển khai đánh giá, xếp hạng, xếp loại kết quả thực hiện CCHC tại 03 nhóm cơ quan, đơn vị: UBND quận, huyện; sở, ban, ngành; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố phần mềm trực tuyến theo dõi công tác CCHC tại địa chỉ http://cchc.danang.gov.vn với nhiều tiện ích và tính năng hiện đại tiếp tục được duy trì, cải thiện qua các năm để tạo động lực thúc đẩy, khuyến khích các cơ quan, đơn vị không ngừng đẩy mạnh công tác này trong nội bộ mỗi cơ quan, đơn vị. Quy định cũng như cách thức tiến hành đánh giá xếp hạng ngày càng được hoàn thiện hơn trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm từ các lần triển khai, nhận được sự đồng thuận cao từ phía các đơn vị tham gia đánh giá, xếp hạng. Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả CCHC cũng được hoàn thiện để phù hợp, sâu sát hơn với tình hình thực tiễn. Việc sửa đổi qua các năm hướng vào việc nâng cao trọng số đối với tiêu chí chưa được thực hiện tốt để tạo động lực cho các đơn vị thực hiện ngày càng tốt hơn.

 

    Nhằm hướng đến việc cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, tính đến thời điểm hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị có cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều thực hiện nghiêm túc việc công khai các thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đến công dân, tổ chức thông qua nhiều hình thức như niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đều được công khai trên trang thông tin điện tử của thành phố. Nhiều hình thức và kênh thông tin ra đời hỗ trợ đẩy mạnh công khai TTHC và các quy định pháp luật đến người dân. Quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ đến trả kết quả đã được cụ thể hóa theo quy định và thực tiễn tại Quyết định số 9294/QĐ-UBND. Bên cạnh việc quy định về quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21/7/2015 về xử lý vi phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân đối với những trường hợp chưa đến mức xem xét xử lý kỷ luật và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành nhằm tăng cường cơ chế kiểm soát và xây dựng chế tài cụ thể, chặt chẽ đối với các sai phạm trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức. Nhờ đó, việc thực hiện xin lỗi công dân, tổ chức ngày càng đi vào nền nếp và được thực hiện nghiêm túc tại các cơ quan, đơn vị tại trên địa bàn thành phố. 

 

    Cơ chế phối hợp, và một cửa liên thông giữa các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố với nhau và với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn được chú trọng thực hiện trên nhiều lĩnh vực quan trọng: Lĩnh vực đầu tư và đăng ký doanh nghiệp; lĩnh vực xây dựng và quản lý đô thị; Lĩnh vực tư pháp; Cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Cơ chế liên thông trong việc giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài và đăng ký nhập hộ khẩu; Cơ chế liên thông trong đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú (được một số quận, huyện chủ động triển khai thực hiện, đồng thời Sở Nội vụ phối hợp với Công an thành phố đã xây dựng dự thảo Quy định về cơ chế này để áp dụng trên toàn thành phố); lĩnh vực Lao động thương binh và Xã hội; lĩnh vực đất đai…

 

    Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố tiếp tục ban hành, triển khai nhiều giải pháp mới để hoàn thiện hơn cơ chế một cửa, một cửa liên thông như Đề án tích hợp dữ liệu từ máy xếp hàng tự động tại các cơ quan, đơn vị có số lượng lớn tổ chức, cá nhân liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công để cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Kết quả của Đề án là thông qua các tiện ích như website thông tin, tin nhắn SMS trực tiếp vào di động, người dân khi ra ngoài vẫn có thể biết được số phiếu đang thực hiện giao dịch và sắp xếp thời gian quay lại đúng giờ. Đối với các cơ sở y tế, người nhà bệnh nhân (đặc biệt là đối với bệnh nhi, người cao tuổi) có thể chủ động thời gian để đưa người bệnh đến cơ sở y tế mà không phải chờ đợi tại chỗ; bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng Phương án tiện ích đăng ký hẹn giờ giao dịch hành chính tại thành phố Đà Nẵng (được bắt đầu triển khai từ ngày 27/6/2016). Đây là một loại hình tiện ích không bắt buộc, được cung ứng khi công dân, tổ chức có nhu cầu, trên nguyên tắc tự nguyện lựa chọn. Thay vì chờ đợi đến lượt giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết của các cơ quan, đơn vị, công dân, tổ chức sẽ gọi điện hoặc nhắn tin đến Trung tâm Thông tin dịch vụ công (số điện thoại 02363.881.888) để hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. Đối với quy trình, TTHC liên quan đến xây dựng cơ bản còn mất nhiều thời gian và phức tạp, Chủ tịch UBND thành phố đã giao Sở Nội vụ chủ trì, rà soát, đặt mục tiêu rút ngắn 20% thời gian xử lý hồ sơ đối với các TTHC liên quan đến xây dựng cơ bản. Trên cơ sở chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Sở Nội vụ đã rà soát, tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Đến nay, UBND thành phố đã ban hành thông báo số 365/TB-VP ngày 24/11/2017 kết luận việc đơn giản hóa và rút ngắn thủ tục hành chính liên quan đến hồ sơ xây dựng cơ bản theo đề xuất của Sở Nội vụ. Cụ thể, tổng thể quy trình ước tính giảm 130 ngày với dự án nhóm A, B, C trọng điểm (tạm tính theo quy trình thiết kế 03 bước, thực hiện 03 lần đấu thầu).

 

    Ngoài ra, UBND thành phố đã ban hành một số cơ chế, chính sách nhằm minh bạch hóa quy trình tiếp cận đất đai gồm quy trình cấp đất rẻo trên địa bàn thành phố; Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố; trình UBND thành phố về  thời gian cụ thể cho từng đơn vị chủ trì, phối hợp tham gia giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư, đây là những lĩnh vực khó, có nhiều phản ánh bức xúc của người dân trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao Chỉ số nâng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ký cam kết thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, UBND thành phố cũng đã ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp cam kết cắt giảm thời gian, thành phần hồ sơ.

 

    Hy vọng, trong thời gian đến, thành phố tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, qua đó nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.       

                                                                

   Vũ Thanh Nguyên


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 4 2 9 2 9 9 5
Hôm nay: 305
Hôm qua: 6.480
Tuần này: 12.792
Tháng này: 6.785
Tổng cộng: 4.292.995

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 401/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/10/2014

Đăng nhập/a>