Kế hoạch triển khai tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 23/04/2021 Lượt xem: 52


Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; để triển khai hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2021 với mục đích xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thời gian và trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành, UBND các quận, phường trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 34/2021/NĐ-CP.

Theo Kế hoạch số 70/KH-UBND, UBND thành phố; các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai hiệu quả Nghị định số 34/2021/NĐ-CP; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả, cụ thể:

1. Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, phường, xã xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép để xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phố biến rộng rãi, thường xuyên toàn bộ nội dung Nghị định số 34/2021/NĐ-CP; có hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng đối tượng quản lý của ngành, lĩnh vực, địa phương.

2. Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, phường, xã triển khai công tác bầu cử theo quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, kế hoạch và hướng dẫn của Ủy ban bầu cử thành phố.

3. Tham mưu UBND thành phố ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND quận, phường.

4. Tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định về số lượng biên chế công chức của UBND phường ở từng quận.

5. Tham mưu HĐND, UBND thành phố triển khai quy định về quản lý công chức làm việc tại UBND quận, phường.

6. Hướng dẫn triển khai quy định về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức quận, phường và thực hiện quy trình nhân sự UBND quận, phường theo tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

7. Bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, phường và các công chức chuyên môn ở phường.

8. Tham mưu UBND thành phố xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với trách nhiệm của địa phương trên các lĩnh vực phù hợp với thí điểm mô hình chính quyền đô thị và quy định pháp luật hiện hành.

9. Tham mưu UBND thành phố có văn bản hướng dẫn UBND quận, phường thực hiện các quy định về công tác tài chính, ngân sách khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

10. Tổ chức tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận cho đội ngũ công chức làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại các phòng chuyên môn thuộc UBND quận.

11. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu HĐND, UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn UBND quận, phường, các cơ quan công an, quân sự trên địa bàn thành phố, quận, phường triển khai các nhiệm vụ theo quy định tại các Điều 31, Điều 32 và Điều 33 Nghị định số 34/2021/NĐ-CP.

12. Triển khai xây dựng chính quyền số, thành phố thông minh phù hợp với mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và chất lượng dịch vụ công.

13. Tổ chức Hội nghị công bố thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

14. Định kỳ hằng năm, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành, UBND quận, phường tổ chức đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; gắn với các nhiệm vụ được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố phân công về quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương, báo cáo cấp có thẩm quyền.

 

     

                               Từ ngày 01/7/2021, Đà Nẵng tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị                                                    

                                               Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng     

                                                    


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 0 4 3 8 6 9 7
Hôm nay: 3.602
Hôm qua: 4.760
Tuần này: 29.759
Tháng này: 248.867
Tổng cộng: 10.438.697

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>