Đà Nẵng: Kết quả 3 năm tuyên truyền Luật Tín ngưỡng tôn giáo
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 28/04/2021 Lượt xem: 15


Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Nhằm đảm bảo các điều kiện để Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được thi hành trên địa bàn, thành phố Đà Nẵng đã tích cựu phổ biến, tuyên truyền luật đến cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, chức sắc, chức việc ....

Căn cứ vào thực tế tình hình của thành phố và bám sát các nội dung tại Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 08/3/2017 Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3347/KH-UBND ngày 08/5/2017 về việc triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Kế hoạch xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật; xác định cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND thành phố và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật.

Để thực hiện kế hoạch nêu trên, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố có các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan đơn vị, các địa phương trong tổ chức thực hiện, như: Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/4/2018, Công văn số 8178/UBND-BTG ngày 03/12/2019, Công văn số 261/UBND-BTG ngày 14/01/2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng.

Ngày 20/3/2020 UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 970/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Nội vụ với Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng – Đây là văn bản quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của 2 sở trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, đồng thời bảo đảm việc tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về tín ngưỡng được kịp thời và hiệu quả,

Công tác tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với nhiều hình thức phong phú và hiệu quả

Về tài liệu: Các cơ quan được giao tổ chức phổ biến luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã kịp thời cung cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các cấp và chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuộc các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố hàng nghìn cuốn sách Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và một số tài liệu có liên quan do Báo cáo viên Ban Tôn giáo Chính phủ hỗ trợ.

Về tổ chức hội nghị tập huấn: Từ năm 2017 đến nay, thành phố đã tổ chức Hội nghị Phổ biến Luật tín ngưỡng tôn giáo và cập nhật thông tin về tình hình tôn giáo cho khoảng 800 lượt cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị và 600 lượt chức sắc, chức việc các tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Báo cáo viên tại các buổi tập huấn chủ yếu là lãnh đạo các Vụ thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo thành phố báo cáo, trao đổi, giải đáp một số vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác tham mưu, giải quyết các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố. UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố cũng đã chủ động tổ chức Hội nghị phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cấp quận, huyện, xã, phường và các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo tại địa phương.

Bên cạnh đó, Ban Tôn giáo thành phố phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Nông dân, Thành đoàn Đà Nẵng cũng đã tổ chức các hội nghị phổ biến Luật đến các hội viên, đoàn viên;

Đặc biệt, để góp phần vào việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị thành phố về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và tạo thành một phong trào thi đua sôi nổi nhân dịp lễ kỷ niệm 62 năm Ngày Truyền thống ngành quản lý nhà nước về tôn giáo (02/8/1955-02/8/2017). Được sự chấp thuận của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Ban Tôn giáo thành phố đã chủ động tổ chức thi trực tuyến Hội thi “Tìm hiểu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo” trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng. Theo đó, đối tượng được tham gia hội thi là toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị thành phố Đà Nẵng (trừ công chức tại Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng).  Nội dung thi xoay quanh việc tìm hiểu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, bao gồm 02 phần thi: trắc nghiệm và tự luận.

Ảnh: Ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

tặng giấy khen cho các cá nhân đạt giải Hội thi

Hội thi đã nhận được 330 bài dự thi của cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị thành phố; có một số quận, huyện rất tích cực trong công tác triển khai phong trào hội thi như: UBND huyện Hòa Vang, UBND quận Liên Chiểu với nhiều bài dự thi đã đề xuất được nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo nói chung.

Với những nỗ lực nêu trên, công tác tuyên truyền đã góp phần đảm bảo tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố luôn ổn định.  Là một bộ phận trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn thành phố trong những năm qua đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết  gắn bó, đồng hành và chia sẽ trách nhiệm với xã hội trên tinh thần sống tốt đạo, đẹp đời; tích cực hướng ứng và tham gia phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, các cuộc vận động do Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể thành phố phát động.

Hoạt động tín ngưỡng, đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, xây dựng, sửa chữa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ sở tôn giáo thực hiện đúng quy định. Việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu sử, suy cử, thuyên chuyển, cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc; tổ chức các lớp bồi dưỡng về tôn giáo; hội nghị của tổ chức tôn giáo được các tổ chức, cơ sở tôn giáo tuân thủ. Đông đảo tín đồ, chức sắc, chức việc các tôn giáo đã chung tay cùng các tầng lớp nhân dân thành phố đồng thuận với chính quyền trong triển khai các chủ trương lớn về phát triển kinh tế, xã hội, từ chương trình  thành phố “5 không, 3 có” trước đây, đến “thành phố 4 an” hôm nay ; tích cực tham gia công tác xã hội hóa y tế, giáo dục; các chương trình về an sinh xã hội của thành phố.

Đặc biệt, trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn thành phố đã nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình tổ chức các hoạt động tín ngưỡng và các hoạt động tôn giáo tập trung; đồng thời hưởng ứng, đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống dịch tại thành phố.

                   Đinh Đức Hiền


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 3 3 1 6 0 6
Hôm nay: 7.186
Hôm qua: 7.554
Tuần này: 36.326
Tháng này: 51.069
Tổng cộng: 5.331.606

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 401/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/10/2014

Đăng nhập/a>