Đà Nẵng: Công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các quận và huyện đảo Hoàng Sa
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 30/06/2021 Lượt xem: 349


Thực hiện Nghị quyết số 34/2021/NQ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 29/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Sáng 30-6, UBND thành phố tổ chức Lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận và huyện đảo Hoàng Sa. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tham dự buổi lễ.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã ký các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch UBND quận và huyện đảo Hoàng Sa; các quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận và huyện đảo Hoàng Sa.


Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch UBND quận và huyện đảo Hoàng Sa

Cụ thể, bổ nhiệm ông Lê Tự Gia Thạnh – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hải Châu nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Hải Châu nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm ông Hồ Thuyên – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Thanh Khê nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Huy – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm ông Hồ Văn Khoa – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hòa – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm ông Hoàng Sơn Trà – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Sơn Trà nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm ông Võ Ngọc Đồng – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa nhiệm kỳ 2021-2026.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao các quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND quận và huyện đảo Hoàng Sa

Bổ nhiệm bà Phan Thị Thắng Lợi – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm ông Trương Thanh Dũng – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm bà Trần Tường Vân – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Thanh Khê nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Công – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thiết - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Nhường – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm ông Đinh Thanh – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm ông Võ Thiên Sinh – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm ông Mai Niên - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Việt – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Sơn Trà nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm ông Hoàng Công Thanh - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Hùng - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm ông Lê Phú Nguyện – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND huyện đảo Hoàng Sa giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời hạn bổ nhiệm chức vụ theo các Quyết định là 5 năm, kể từ ngày 1-7-2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch các quận và huyện đảo Hoàng Sa.

“Đây là niềm vinh dự rất lớn với các đồng chí. Mặc dù được coi là tái cử nhưng các đồng chí là những người đầu tiên giữ cương vị lãnh đạo của các quận và huyện đảo Hoàng Sa trong nhiệm kỳ 2021-2026 khi thành phố thực hiện thí điểm mô hình Chính quyền đô thị theo Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc hội”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, trong quá trình quản lý, điều hành, các Chủ tịch, Phó Chủ tịch phải nhận thức rõ, thay đổi tư duy phương pháp cách thức làm việc vì ở cương vị mới đòi hỏi cao hơn, trách nhiệm hơn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy, các quận có chỉ đạo ngay cho UBND các quận ban hành quy chế làm việc theo quy định của Nghị định 34. Bên cạnh đó, lãnh đạo các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các Chủ tịch, Phó Chủ tịch thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, ông Lê Tự Gia Thạnh – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hải Châu cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của lãnh đạo thành phố. Đồng thời, cam kết sẽ cùng cán bộ, nhân dân quận nhà đoàn kết, đồng thuận, chung tay đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội quận nhà, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 để thành phố sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Nguồn: https://danang.gov.vn/web/guest/chi-tiet?id=44298&_c=100000150,3,9

Đức Thọ


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 6 4 2 0 3 4 3
Hôm nay: 2.206
Hôm qua: 3.835
Tuần này: 0
Tháng này: 18.955
Tổng cộng: 6.420.343

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Đăng nhập/a>