Quy chế quản lý, hoạt động người quản lý doanh nghiệp và Kiểm soát viên tại doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu và Quy chế quản lý hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 02/08/2021 Lượt xem: 23


Ngày 25/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2581/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu. Quy chế này quy định chế độ hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu; mối quan hệ giữa người đại diện và UBND thành phố trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông nhà nước hoặc thành viên góp vốn tại doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu. Quy chế này áp dụng đối với UBND thành phố Đà Nẵng; doanh nghiệp do Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, doanh nghiệp do Nhà nước nắm không quá 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của người đại diện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Quyết định: Quyết định số 7871/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu; Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2020 của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định số 7871/QĐ-UBND.

Cũng trong ngày 25/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2582/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, hoạt động người quản lý doanh nghiệp và Kiểm soát viên tại doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu. Quy chế này áp dụng đối với UBND thành phố Đà Nẵng; doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 8348/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của UBND thành phố ban hành Quy chế quản lý, hoạt động người quản lý doanh nghiệp tại doanh nghiệp nhà nước do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu.

Hoài Lan


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 6 4 2 0 7 4 9
Hôm nay: 2.612
Hôm qua: 3.835
Tuần này: 0
Tháng này: 19.361
Tổng cộng: 6.420.749

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Đăng nhập/a>