Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 23/09/2021 Lượt xem: 161


Thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, trên cơ sở đề nghị của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng.

1. Về vị trí, chức năng

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thanh niên; thi đua, khen thưởng

 2. Về nhiệm vụ, quyền hạn

Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 2, Chương I Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Về cơ cấu tổ chức

Thực hiện Đề án Kiện toàn tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng (được ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng), Sở Nội vụ đã thực hiện tổ chức lại Chi cục Văn thư Lưu trữ thành Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở; chuyển Trung tâm Lưu trữ lịch sử là đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục thành đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và hợp nhất Phòng Cải cách hành chính và Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ thành Phòng Tổ chức, biên chế và Cải cách hành chính.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ hiện có 06 phòng chuyên môn, 02 tổ chức hành chính (Ban Thi đua - Khen thưởng; Ban Tôn giáo) và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2021 và thay thế Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng.

                                                                                                        Hoài Lan


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 6 4 2 0 6 9 6
Hôm nay: 2.559
Hôm qua: 3.835
Tuần này: 0
Tháng này: 19.308
Tổng cộng: 6.420.696

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Đăng nhập/a>