Ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 08/10/2021 Lượt xem: 17


Ngày 06/10/2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3143/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 3144/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ hiện có 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Trung tâm Công nghệ sinh học, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ; trong đó Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mới được tổ chức lại theo Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 21/5/2021. Ngày 01/3/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện (đồng thời quy định chức năng nhiệm vụ của 02 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ). Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN, Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc chuyển Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sang trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 02 đơn vị sự nghiệp trên để phù hợp với quy định mới.

Theo đó, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp  công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mã số, mã vạch phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Sở Khoa học và Công nghệ. Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ:

a) Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

b) Thực hiện hoạt động dịch vụ về tư vấn, đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ, an toàn lao động; dịch vụ kỹ thuật liên quan đến an toàn bức xạ hạt nhân và ứng dụng năng lượng nguyên tử; dịch vụ kỹ thuật về kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra, kiểm chuẩn các thiết bị thuộc lĩnh vực y tế; kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

c) Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ. Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ:

a) Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

b) Triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng về lĩnh vực sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo, kiểm kê khí nhà kính, giảm thiểu ô nhiễm môi trường phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

c) Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về các lĩnh vực khoa học và công nghệ; tiết kiệm năng lượng, định chuẩn năng lượng, năng lượng tái tạo, kiểm kê khí nhà kính, kiểm toán năng lượng và bảo vệ môi trường, an toàn bức xạ hạt nhân; quan trắc môi trường; phân tích - thử nghiệm; sở hữu trí tuệ; tư vấn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 50000, ISO 14000, ISO 22000…cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

Hoài Lan


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 6 4 2 0 3 2 3
Hôm nay: 2.186
Hôm qua: 3.835
Tuần này: 0
Tháng này: 18.935
Tổng cộng: 6.420.323

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Đăng nhập/a>