Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 11/10/2021 Lượt xem: 23


Ngày 8 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3168/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng. Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ lưu trữ lịch sử của thành phố; trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của thành phố và thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật. Theo đó, Trung tâm thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

a) Tham mưu, trình Giám đốc Sở Nội vụ Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của thành phố.

b) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu chuẩn bị tài liệu nộp lưu.

c) Sưu tầm, thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, tu bổ phục chế, bảo vệ, bảo hiểm, bảo quản, giải mật, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

d) Tuyên truyền, giới thiệu, trưng bày và triển lãm tài liệu lưu trữ; công bố tài liệu lưu trữ.

đ) Thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

e) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác lưu trữ.

g) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

h) Quản lý về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, tài chính, tài sản được giao và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao.

Quyết định số 3168/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nhật Minh


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 6 4 2 0 1 2 1
Hôm nay: 1.984
Hôm qua: 3.835
Tuần này: 0
Tháng này: 18.733
Tổng cộng: 6.420.121

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Đăng nhập/a>