Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu bạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 20/10/2021 Lượt xem: 59


Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố được thành lập Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND thành phố, thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự. Ngày 06/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (thay thế Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ). Căn cứ quy định tại Nghị định số 66/2021/NĐ-CP của Chính phủ, trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Nội vụ, ngày 18/10/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3270/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chồng thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng gồm có:

1. Trưởng ban: Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

3. Các Phó Trưởng ban:

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng.

- Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Cùng Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan làm Ủy viên.

Ban Chỉ huy giúp UBND thành phố Đà Nẵng chỉ huy, điều hành hoạt động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tại thành phố Đà Nẵng; tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 23 Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật có liên quan; thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/10/2021 và thay thế các quyết định: Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng./.

Hoài Lan


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 9 7 6 7 3 9 1
Hôm nay: 2.017
Hôm qua: 6.851
Tuần này: 2.017
Tháng này: 210.618
Tổng cộng: 9.767.391

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Đăng nhập/a>