Điểm mới theo Quy định về quy trình đánh giá xếp hạng cải cách hành chính trên địa bàn thành phố
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 02/11/2021 Lượt xem: 62


Ngày 24/8/2021 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 về quy định về quy trình đánh giá xếp hạng cải cách hành chính trên địa bàn thành phố, theo đó Quy định được xây dựng và hoàn thiện dựa trên việc sửa đổi 02 Quyết định: Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2012 của UBND thành phố ban hành Quy định về việc theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố quy định quy trình đánh giá xếp hạng cải cách hành chính các sở ban, ngành, UBND quận, huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có tham gia đánh giá xếp hạng cải cách hành chính.

Quy định gồm có 05 Chương, 17 Điều, 01 phụ lục chứa 03 lược đồ về quy trình triển khai, cụ thể:

Chương 1: Gồm 03 điều về các nội dung Mục đích, yêu cầu; Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng điều chỉnh

Chương 2: Gồm 04 điều về các nội dung: Theo dõi công tác cải cách hành chính; Đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính; Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá công tác cải cách hành chính; Hệ thống công cụ và kênh thông tin phục vụ theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính

Chương 3: Gồm 07 điều về các nội dung: Tổng thời gian thực hiện quy trình đánh giá xếp hạng; Cung cấp thông tin đánh giá; Quy trình triển khai đánh giá xếp hạng cải cách hành chính đối với khối cơ quan Trung ương; Sở ban ngành (được lựa chọn để kiểm tra thực tế); UBND các quận, huyện; Quy trình triển khai đánh giá xếp hạng cải cách hành chính đối với khối Sở ban ngành (thẩm định thông qua phần mềm); Điều tra xã hội học; Tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá; Tổ chức công bố kết quả đánh giá xếp hạng

Chương 4: Gồm 02 điều về các nội dung: Xếp hạng và phân loại kết quả cải cách hành chính hàng năm; Căn cứ tặng bằng khen theo kết quả đánh giá xếp hạng cải cách hành chính hàng năm

Chương 5: Gồm 01 điều về các nội dung: Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

Một số điểm mới theo quy định như

Nhóm tiêu chí làm cơ sở để xây dựng Bộ Chỉ số (Khoản 1 Điều 6): Căn cứ vào Nghị Quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Quy định về tiêu chí đặc thù và công thức tính đối với các tiêu chí đặc thù (Khoản 2 Điều 6):

Căn cứ vào tình hình triển khai các năm, điểm đặc thù được tính theo công thức “Tổng điểm đạt được theo kết quả thẩm định/(100 - Số điểm đặc thù)”. Tuy nhiên, việc tính công thức chỉ phù hợp với các đơn vị có điểm đặc thù ít (05 điểm trở lại). Đối với những đơn vị có điểm đặc thù lớn thì sẽ có sự chênh lệch trong quá trình “Tính điểm theo công thức” và “Cộng điểm đặc thù trực tiếp vào kết quả”. Do đó, để đảm bảo công bằng cho các đơn vị có tiêu chí điểm đặc thù lớn,Sở Nội vụ dự thảo theo phương án: “Tiến hành xây dựng bổ sung một số tiêu chí riêng để thay thế các tiêu chí đặc thù, vừa đảm bảo không thay đổi cơ cấu Bộ Chỉ số dùng chung cho các cơ quan đơn vị, vừa đảm bảo tính công bằng cho các đơn vị tham gia đánh giá xếp hạng”.

Kết hợp giữa việc kiểm tra thẩm định trên phần mềm và kiểm tra thực tế đối với khối sở ban ngành (Tại Điều 10 và Điều 11)

Qua 03 năm triển khai đánh giá qua phần mềm, Sở Nội vụ nhận thấy một hạn chế đối với việc thẩm định thông qua phần mềm là việc không trao đổi được các nội dung cần truyền tải về những điểm mới liên quan đến công tác cải cách hành chính, không trao đổi được từng ưu khuyết điểm tại buổi kiểm tra để các đơn vị khắc phục ngay. Ngoài ra, ưu điểm của việc kiểm tra thực tế sẽ có sự tham gia kiểm tra, thẩm định chéo của các sở ban ngành khác.

Xây dựng công thức quy đổi điểm đối với “Phiếu khảo sát lấy ý kiến” tại khoản 2 Điều 12: Quy định rõ đối tượng khảo sát trong đợt đánh giá của tất cả các đối tượng, tính trung bình cộng của các tiêu chí theo phiếu, trong đó ý kiến của đại biểu HĐND và ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố (là các cơ quan tiến hành chức năng giám sát độc lập) nhân hệ số 2.

Quy định lại thời gian kiểm tra đánh giá đối với các đơn vị trực thuộc, cụ thể việc triển khai đánh giá phải hoàn thành trước ngày 28/2 hàng năm.

Bổ sung căn cứ tặng bằng khen theo kết quả đánh giá xếp hạng cải cách hành chính hàng năm (Tại Điều 16)

Theo đó giữ nguyên việc tặng bằng khen đối với các đơn vị thuộc nhóm nhất, nhì, ba có thành tích đạt loại Tốt trở lên đối với Quận huyện và Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Đối với khối Sở ban ngành, dự thảo đề xuất khen thưởng cho 04 đơn vị có thành tích đạt Tốt trở lên đối với khối Sở ban ngành (tăng 01 đơn vị so với các năm trước). Lý do: Vì khối Sở ban ngành có khối lượng đơn vị tham gia đánh giá nhiều (21 đơn vị), do đó việc quy định 04 đơn vị khen thưởng (vừa đảm bảo tỷ lệ tối đa không qua 20% đơn vị), vừa mang tính động viên khích lệ.

                                                                   Vũ Thanh Nguyên


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 9 7 9 9 6 9 4
Hôm nay: 1.320
Hôm qua: 3.352
Tuần này: 34.320
Tháng này: 1.320
Tổng cộng: 9.799.694

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Đăng nhập/a>