Kết luận thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 10/08/2021 Lượt xem: 20


Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra số 2408/KL-SNV ngày 05/8/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải, thành phố Đà Nẵng, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/4/2021.

Ông Võ Ngọc Phi, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Thanh tra chủ trì buổi công bố theo ủy quyền của Giám đốc Sở Nội vụ. Kết luận thanh tra đã nêu trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải có những ưu điểm: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quy chế tổ chức hoạt động phù hợp theo vị trí, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Việc sử dụng số lượng người làm việc đảm bảo theo số lượng được giao và số lượng vị trí việc làm đã được phê duyệt, không có đơn vị vượt quá số lượng, tuyển dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức lao động hợp đồng cơ bản theo quy định hiện hành. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tại một số đơn vị thực hiện cơ bản đúng quy trình, quy định của cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó cũng có một số tồn tại, hạn chế như: Chưa kịp thời bổ sung lý lịch tư pháp theo quy định đối với người mới trúng tuyển. Hồ sơ bổ nhiệm lại có trường hợp thiếu nhận xét cấp ủy nơi cư trú. Chưa triển khai Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức. Nguyên nhân tồn tại về khách quan đó là văn bản cấp có thẩm quyền thường xuyên thay đổi, hướng dẫn cơ quan chuyên môn chưa kịp thời dẫn đến áp lực, khó khăn trong việc tổ chức triển khai thực hiện trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Nguyên nhân chủ quan đó là: Viên chức tham mưu chưa cập nhật kịp thời các văn bản mới; Sự phối hợp giữa các bộ phận có liên quan chưa chặt chẽ và đồng bộ; Công tác kiểm tra chưa thường xuyên nên không kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện tại các đơn vị.

Giám đốc Sở Nội vụ cũng kiến nghị đối với Sở Giao thông vận tải: Có biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn Thanh tra đã chỉ ra trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng và quản lý viên chức, lao động. Thường xuyên cập nhật, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, lao động tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm, hạn chế (nếu có). Kiến nghị đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải: Kịp thời cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác nội vụ của cơ quan có thẩm quyền để tổ chức, triển khai thực hiện đúng quy định hiện hành. Rà soát, sắp xếp hồ sơ viên chức, lao động đảm bảo các thành phần theo quy định Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức. Thực hiện việc kê khai bổ sung lý lịch công chức, viên chức hàng năm.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải thống nhất với nội dung Kết luận thanh tra và cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các kiến nghị và báo cáo Sở Nội vụ thành phố đúng quy định./.

Thanh tra


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 9 8 3 2 7 3 4
Hôm nay: 1.921
Hôm qua: 8.975
Tuần này: 22.391
Tháng này: 34.360
Tổng cộng: 9.832.734

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>