Ban hành Kế hoạch tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 -2030 tại thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 02/12/2021 Lượt xem: 308


Thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, ngày 26/11/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3796/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tại thành phố Đà Nẵng.

Kế hoạch tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 tại thành phố đã nêu rõ mục tiêu chung:

- Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân trên cơ sở quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân  trong giai đoạn 2021 - 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 tại thành phố Đà Nẵng: cải cách thể chế đảm bảo phù hợp với mô hình quản lý của chính quyền đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh phân cấp quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, chú trọng cải cách chính sách tài chính để nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào 6 nội dung bao gồm: Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy, Cải cách chế độ công vụ, Cải cách tài chính công, Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

 

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra các giải pháp thực hiện bao gồm:

- Tập trung công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện cải cách hành chính từ UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đến các sở, ban, ngành và UBND các cấp

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội

- Bố trí nguồn tài chính và nhân lực cho cải cách hành chính

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan hành chính nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính.

Hoài Lan


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 9 7 9 9 4 1 6
Hôm nay: 1.042
Hôm qua: 3.352
Tuần này: 34.042
Tháng này: 1.042
Tổng cộng: 9.799.416

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Đăng nhập/a>