UBND thành phố Đà Nẵng cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện Nam Khuê thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 03/12/2021 Lượt xem: 13


Trên cơ sở đề nghị của Quỹ Học bổng Nam Khuê thành phố Đà Nẵng, ngày 29/11/2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3806/QĐ-UBND cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện Nam Khuê thành phố Đà Nẵng trên cơ sở Quỹ Học bổng Nam Khuê thành phố Đà Nẵng (đã được thành lập theo Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng).

Quỹ Từ thiện Nam Khuê có trụ sở tại số 137 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý cụ thể như sau:

1. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc:

a) Không vì lợi nhuận.

b) Tự nguyện, tự chủ, bằng vốn tự có của Quỹ, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ.

c) Công khai, minh bạch về thu, chi, tài chính, tài sản của Quỹ.

d) Hoạt động theo Điều lệ Quỹ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng công nhận, theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình đang hoạt động.

e) Các cá nhân tham gia Hội đồng quản lý, Giám đốc, Ban kiểm soát và Bộ máy giúp của Quỹ tự nguyện làm việc không hưởng lương, không nhận bất kỳ khoản phụ cấp nào khác từ Quỹ.

2. Quỹ hoạt động trong phạm vi thành phố Đà Nẵng.

3. Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng riêng, tài khoản tại các ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Quỹ thực hiện chức năng nhiệm vụ: Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, các chương trình, dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

Quyết định số 3806/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định số 3806/QĐ-UBND có hiệu lực, Quỹ Học bổng Nam Khuê thành phố Đà Nẵng chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ về Quỹ Từ thiện Nam Khuê thành phố Đà Nẵng và chấm dứt hoạt động, giao nộp con dấu cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.

Quỹ Từ thiện Nam Khuê thành phố Đà Nẵng tiếp nhận toàn bộ tài sản và thực hiện quyền, nghĩa vụ do Quỹ Học bổng Nam Khuê thành phố Đà Nẵng chuyển giao.

Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Học bổng Nam Khuê thành phố Đà Nẵng hết hiệu lực thi hành sau khi Quỹ Từ thiện Nam Khuê thành phố Đà Nẵng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ theo quy định của pháp luật.

Hoài Lan


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 9 5 0 5 2 1 2
Hôm nay: 2.765
Hôm qua: 18.860
Tuần này: 25.407
Tháng này: 590.602
Tổng cộng: 9.505.212

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Đăng nhập/a>