Đà Nẵng: Kết quả lập hồ sơ điện tử năm 2021
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 16/02/2022 Lượt xem: 140


Để thực hiện quy định về lập hồ sơ công việc điện tử tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư và hoàn thành mục tiêu đề ra tại Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”, các cơ quan của thành phố Đà Nẵng đã triển khai việc lập hồ sơ công việc điện tử (HSCV điện tử) và đạt kết quả trong năm 2021 của các cơ qua như sau:

Thứ nhất, kết quả triển khai, hướng dẫn, đề xuất giải pháp để thực hiện lập HSCV.

Để các cơ quan có cơ sở và thuận lợi trong việc triển khai lập HSCV điện tử, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; tổ chức 04 lớp tập huấn hướng dẫn lập HSCV điện tử (trong đó có 02 lớp tập huấn trực tuyến) cho 750 lượt công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố; các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành; các phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện và UBND các phường, xã; đề xuất giải pháp và thực hiện 04 đợt nâng cấp Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (sau đây viết tắt là Phần mềm).

Công cụ theo dõi tình hình lập HSCV điện tử của thành phố

Hiện tại, Phần mềm đã đáp ứng các yêu cầu về lập HSCV điện tử và tiện ích, hỗ trợ nhất cho cá nhân lập HSCV điện tử như: thêm nhiều văn bản đến, đi cùng lúc vào HSCV điện tử; bổ sung HSCV điện tử chưa đủ điều kiện lập điện tử hoàn toàn; đầy đủ tính năng nhóm, sắp xếp văn bản trong một HSCV (theo số văn bản, theo thời gian, theo mô hình mẹ - con); đề xuất phương pháp tính và xây dựng công cụ thống kê, theo dõi chi tiết tình hình lập HSCV điện tử theo từng cá nhân, từng cơ quan trong năm và hàng tuần tự động gửi kết quả qua mail để đôn đốc các cơ quan trong việc lập HSCV điện tử; hoàn chỉnh tính năng phân quyền, quản lý, tìm kiếm, xóa HSCV điện tử… Đặc biệt giải pháp lớn và quan trọng nhất trong năm 2021 đã triển khai là thí điểm việc lập HSCV điện tử tại thời điểm dự thảo văn bản để 100% văn bản đi được lập HSCV điện tử. Đây là giải pháp căn bản để khắc phục, nâng cao tình hình lập HSCV điện tử các cơ quan và Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo từ tháng 01/2022 triển khai đồng bộ tính năng này đến tất cả các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện và UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Thứ hai, kết quả thực hiện lập HSCV điện tử năm 2021 của các cơ quan.

Kết quả lập HSCV điện tử trên Phần mềm năm 2021 của toàn thành phố tại các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện triển khai là 80,9%. Cụ thể của từng nhóm cơ quan như sau:

Tỷ lệ lập HSCV điện tử trung bình của khối sở, ban, ngành và các ban, chi cục trực thuộc là 74%. Cụ thể có 19 cơ quan có tỷ lệ lập HSCV điện tử từ 80% trở lên, trong đó, một số cơ quan có tỷ lệ lập HSCV điện tử đạt 100% như Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Ban Thi đua - Khen thưởng… Có 04 cơ quan tỷ lệ lập HSCV điện tử từ 50% đến dưới 80%. Bên cạnh đó, vẫn có 09 sở có tỷ lệ lập HSCV điện tử ở mức dưới 50%.

Các đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố có tỷ lệ lập HSCV điện tử trung bình là 51,2%, trong đó có 04/11 đơn vị có tỷ lệ trên 80%, 06/11 đơn vị có tỷ lệ dưới 50%.

Khối quận, huyện có tỷ lệ lập HSCV điện tử trung bình là 72,2%. Cụ thể UBND quận Thanh Khê và Hải Châu đạt tỷ lệ 100%; 03 quận đạt tỷ lệ từ 75% đến dưới 90%; 02 quận, huyện đạt tỷ lệ dưới 50%.

Khối phường, xã có tỷ lệ lập HSCV điện tử trung bình là 92,5%. Cụ thể có 27/56 phường, xã có tỷ lệ lập HSCV đạt 100%; 27/56 phường, xã có tỷ lệ lập hồ sơ từ 50% đến dưới 100%; có 02 phường, xã tỷ lệ lập HSCV điện tử dưới 50%.

Từ kết quả nêu trên cho thấy trong việc lập HSCV điện tử năm 2021 của thành phố có những ưu điểm là: Một số cơ quan đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức tập huấn lập HSCV điện tử đến cá nhân tại đơn vị thuộc và trực thuộc. Tất cả các cơ quan đã thực hiện lập HSCV điện tử, tỷ lệ lập HSCV điện tử ngày càng tăng, đặc biệt từ tháng 07 đến tháng 12 năm 2021, tỷ lệ lập HSCV điện tử của thành phố tăng từ dưới 05% lên 80,9%. Chức năng lập HSCV điện tử và các công cụ hỗ trợ trên Phần mềm ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được các yêu cầu lập HSCV điện tử.

Bên cạnh các ưu điểm, việc lập HSCV điện tử của thành phố vẫn còn hạn chế như: Vẫn còn cơ quan, đơn vị có tỷ lệ lập HSCV điện tử dưới 50%. Việc lập HSCV điện tử chưa thực hiện đồng đều tại các nhóm cơ quan.

Để phát huy các ưu điểm, khắc phục các hạn chế, thực hiện lập HSCV điện tử theo đúng quy định, trong năm 2022, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu thực hiện thông qua việc ban hành văn bản, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra và đề xuất hoàn thiện các tính năng, chức năng giao nộp HSCV điện tử vào lưu trữ cơ quan trên Phần mềm. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, sao lưu, phục hồi dữ liệu văn bản, tài liệu, hồ sơ có trên Phần mềm. Các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm 100% cá nhân giải quyết công việc trên Phần mềm thực hiện lập HSCV điện tử, hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện lưu trữ điện tử cơ quan theo kế hoạch thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” của thành phố Đà Nẵng; lấy kết quả lập HSCV điện tử là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả công việc hàng tháng đối với cá nhân trực tiếp tham mưu giải quyết công việc được xác định cần phải lập hồ sơ điện tử, theo đó cá nhân đủ điều kiện xếp loại xuất sắc nhưng không thực hiện lập hồ sơ điện tử đối với công việc được giao giải quyết thì không được xếp loại xuất sắc…

Tin tưởng rằng, với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, sự nổ lực, trách nhiệm của các cơ quan, sẽ nâng cao tỷ lệ, chất lượng lập HSCV điện tử của thành phố trong năm 2022.

                                                                             Thùy Dung


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 9 8 6 6 5 8 8
Hôm nay: 3.498
Hôm qua: 32.277
Tuần này: 56.245
Tháng này: 68.214
Tổng cộng: 9.866.588

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>