Đà Nẵng: Chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 209/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 04/04/2022 Lượt xem: 31


    Ngày 30/3/2022, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 1628/UBND-SNV về việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Công điện số 209/CĐ-TTg. Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương một số nội dung như sau:

    Về tổ chức hành chính, tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, triển khai sắp xếp đảm bảo lộ trình quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND thành phố ban hành Đề án kiện toàn tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố;  Khẩn trương báo cáo UBND thành phố quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ngành hoặc ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện khi Bộ chuyên ngành có Thông tư hướng dẫn.

    Về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh rà soát, đề xuất UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp đảm bảo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Khẩn trương tham mưu ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý; thực hiện lộ trình xây dựng, ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công; Tăng tỷ lệ tự chủ tài chính, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ theo hướng tự bảo đảm chi thường xuyên (đối với các đơn vị sự nghiệp không cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu); đề xuất chuyển đổi thành công ty cổ phần khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyên đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

    UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập; đặc biệt là việc xây dựng, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách, giá dịch vụ sự nghiệp làm cơ sở đặt hàng, đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; có các giải pháp tham mưu UBND thành phố để đảm bảo đến năm 2025 có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công tự chủ kinh phí chi thường xuyên.

    Đồng thời, giao Sở Nội vụ chủ trì, theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai, khảo sát, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố công tác sắp xếp, đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2025, đảm bảo giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

    Trước đó, trong giai đoạn 2015-2021, thành phố Đà Nẵng đã chủ động, tích cực trong triển khai công tác sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, thực hiện tinh giản biên chế và đạt được nhiều kết quả quan trọng./.

Bích Diễm


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 9 7 9 9 2 5 7
Hôm nay: 883
Hôm qua: 3.352
Tuần này: 33.883
Tháng này: 883
Tổng cộng: 9.799.257

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Đăng nhập/a>