Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 17/05/2022 Lượt xem: 20


Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng và Sở Nội vụ, ngày 17/5/2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 1341/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng.

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng có tiền thân là Ban Quản lý dự án thoát nước và vệ sinh môi trường được thành lập tại Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 12/6/1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng. Sau nhiều lần tổ chức lại, thay đổi địa vị pháp lý, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng hiện là đơn vị trực thuộc UBND thành phố theo Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 15/4/2016;

Quy chế tổ chức, hoạt động đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 04/3/2020. Về bố cục, nội dung chính của Quy chế thực hiện theo bố cục, nội dung mẫu tại Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; cập nhật các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Các nội dung về vai trò chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBND thành phố, mối quan hệ với các sở chuyên ngành, cơ quan chuyên môn, UBND các quận, huyện; thẩm quyền quản lý, bổ nhiệm Ban Giám đốc, Ban Quản lý đã tiếp thu theo góp ý của các sở chuyên ngành và quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức hiện hành.

Về chức năng, cơ bản giữ ổn định chức năng, nhiệm vụ như quy định hiện hành. Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thực hiện chức năng chủ đầu tư và quản lý dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, vốn khác và dự án PPP do UBND thành phố giao hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ vốn; quản lý dự án, giám sát thi công đối với dự án do các sở, ngành làm chủ đầu tư thông qua hợp đồng kinh tế; thực hiện một số công việc tư vấn: tư vấn giám sát, quản lý dự án cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

Ban Quản lý xây dựng cơ cấu tổ chức gồm 06 phòng, đảm bảo số lượng phòng theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 184/UBND-SNV, cụ thể: Phòng Thẩm định (thành lập mới, thực hiện chức năng của chủ đầu tư), Phòng Điều hành Giám sát 1, Phòng Điều hành Giám sát 2 (tổ chức lại trên cơ sở 03 phòng điều hành - giám sát hiện có) và 03 phòng chuyên môn dùng chung (Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Kế hoạch - Đấu thầu). Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn được Ban Quản lý xây dựng đảm bảo nguyên tắc quy định rõ trách nhiệm giữa bộ phận thực hiện chức năng chủ đầu tư và bộ phận thực hiện nghiệp vụ quản lý dự án./.

Hoài Lan


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 9 8 3 2 9 2 4
Hôm nay: 2.111
Hôm qua: 8.975
Tuần này: 22.581
Tháng này: 34.550
Tổng cộng: 9.832.924

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>