MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN, THUẾ, HẢI QUAN, DỰ TRỮ THEO THÔNG TƯ SỐ 29/2022/TT-BTC
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 20/06/2022 Lượt xem: 214


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/7/2022 và bãi bỏ Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Một số điểm đáng lưu ý trong quy định của Thông tư số 29/2022/TT-BTC có thể kể đến như sau:

1. Thông tư áp dụng đối với các đối tượng là: Công chức làm công tác kế toán tại các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Công chức làm công tác thuế, hải quan, dự trữ quốc gia tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

Như vậy, Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định công chức làm công tác kế toán cụ thể hơn bao gồm công chức làm việc tại các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Trước đây Điều 2 Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định áp dụng với công chức làm việc tại các cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

2. Về cơ bản, các chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC không có thay đổi so với quy định cũ tại Điều 3 Thông tư 77/2019/TT-BTC.

Về chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ quốc gia, Thông tư số 29/2022/TT-BTC đã bổ sung thêm tiêu chuẩn chung về phẩm chất của công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ phải có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết, cần kiêm liêm chính, chí công vô tư, đảm bảo không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

3. Thông tư số 29/2022/TT-BTC cũng quy định, việc xét tuyển dụng, kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào công chức, viên chức, xét nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức mà quy định không tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học thì thí sinh tham dự kỳ thi phải cung cấp các chứng chỉ này để xác định khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp theo quy định.

4. Đối với việc chuyển xếp ngạch, chức danh nghề nghiệp từ các ngạch, chức danh nghề nghiệp hành chính, chuyên ngành khác vào ngạch, chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của Bộ Tài chính khi thay đổi vị trí việc làm, Thông tư số 29/2022/TT-BTC quy định trường hợp công chức, viên chức đã được bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp mà tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học của ngạch, chức danh nghề nghiệp đang giữ tương đương hoặc cao hơn ngạch, chức danh nghề nghiệp dự kiến chuyển xếp thì được xác định là đáp ứng điều kiện.

Trường hợp tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học của ngạch, chức danh nghề nghiệp đang giữ thấp hơn ngạch, chức danh nghề nghiệp dự kiến chuyển thì phải cung cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để để xác định khả năng đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp theo quy định.

5. Đối với việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức chuyên ngành kế toán: áp dụng quy định tại Chương II, Thông tư số 29/2022/TT-BTC. Đối với viên chức làm việc ở vị trí việc làm chuyên ngành tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, áp dụng điều 24 Chương VI Thông tư này.

6. Về điều khoản chuyển tiếp, tại Điều 25 Thông tư số 29/2022/TT-BTC quy định: “trường hợp công chức không có bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán nhưng đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào ngạch kế toán viên, kế toán viên chính trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 thì vẫn tiếp tục được làm kế toán theo quy định tại khoản 7 Điều 18 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán và tiếp tục giữ ngạch đã được bổ nhiệm; trường hợp thi nâng ngạch cao hơn phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại Thông tư này.

Công chức, viên chức đã được bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ theo quy định của pháp luật từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được xác định là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn của ngạch, chức danh nghề nghiệp chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ quy định tại Thông tư này tương ứng với ngạch, chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm

Công chức, viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước hoặc bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định tại Thông tư này.”

Xem nội dung chi tiết của Thông tư số 29/2022/TT-BTC tại đây.

 

Minh Hải


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 1 8 3 9 1 6 3
Hôm nay: 2.744
Hôm qua: 4.320
Tuần này: 19.132
Tháng này: 34.421
Tổng cộng: 11.839.163

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>