Kết quả đẩy mạnh CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thành phố
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 13/07/2022 Lượt xem: 55


    Trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện một số chính sách và cách làm mới, tạo sự chuyển biến trong công tác CCHC, cụ thể:

a) Đối với nội dung đất đai: Thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác xây dựng bộ cơ sở dữ liệu địa chính cho 07/08 quận, huyện trên địa bàn thành phố theo Thông tư 17/2010/TTBTNMT vầ Thông tư 04/2013/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Hoàn thiện và đưa vào vận hành cả 07/07 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện phần mềm giải quyết hồ sơ TTHC về lĩnh vực đất đai: ViLIS và Một cửa điện tử thành phố. Triển khai hiệu quả các phần mềm, ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo tính thực chất trong khai thác, sử dụng, góp phần cải cách TTHC. Từ giữa năm 2021, thành phố đã hoàn thành nâng cấp 100% TTHC lên DVC TT mức độ 4 đối với 150 TTHC của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó có 39 thủ tục liên quan lĩnh vực đất đai do Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng tại các quận, huyện tiếp nhận, xử lý. Các hồ sơ liên quan đến dịch vụ công thuộc lĩnh vực đất đai hiện cũng đã được thực hiện số hoá, cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo việc số hoá 100% hồ sơ thuộc lĩnh vực này. Năm 2021, thống kê cho thấy tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến lĩnh vực đất đai bước đầu chưa đến 20% tổng số hồ sơ phát sinh. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 5/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh trực thuộc đã tiếp nhận gần 40% hồ sơ trực tuyến. Bên cạnh đó, công tác triển khai thực hiện gửi thông báo thuế trực tuyến đạt hiệu quả cao, đã tiết kiệm một lượng lớn thời gian và kinh phí cho người dân trong quá trình thực hiện hồ sơ TTHC (trong 06 tháng đầu năm, số thông báo thuế đã gửi SMS cho công dân là 12.694 thông báo). Dịch vụ hẹn giờ giao dịch hành chính được tiếp tục chủ động kích hoạt, triển khai kể từ khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19 cho đến thời kỳ bình thường mới. Ngoài ra, nhiều cách làm mới đã được thành phố triển khai, điển hình: phối hợp cơ quan có thẩm quyền tham mưu thành phố ban hành Sơ đồ, quy trình thực hiện song song các thủ tục (đất đai, môi trường) nhằm phục vụ công tác chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, giảm thời gian thực hiện thủ tục đầu tư; xây dựng và đưa vào hoạt động Phần mềm quỹ đất dưa trên cơ sở công nghệ nền được tích hợp trực tiếp trên cổng thông tin đất đai (phân hệ cán bộ) bước đầu đã đảm bảo được các chức năng về xuất bản thông tin, quản lý thông tin về quỹ đất; tiến hành xây dựng Quy chế xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai; chia sẻ và cung cấp đai đất thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đã thực hiện việc chia sẻ dữ liệu đối với các cơ quan, đơn vị có nhu cầu, phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố. Nhằm tăng cường hỗ trợ người dân trong xử lý các tình huống đặc thù, thông qua phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử và mạng xã hội, thành phố đã xây dựng và ban hành Cẩm nang hỏi đáp Thủ tục về đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (dạng Giấy và Điện tử); đây là giải pháp hỗ trợ người dân tiếp cận và hiểu biết về pháp luật đất đai để thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhằm tạo điều kiện để Nhà nước thực hiện tốt công tác quản lý đất đai. Năm 2022, thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số, xây dựng và ban hành Kế hoạch Chuyển đối số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của đơn vị, giữa các đơn vị với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân lĩnh vực đất đai; tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đất đai, tập trung chia sẻ dữ liệu CSDL Tài nguyên và Môi trường, tiến hành số hóa khối lượng hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đất đai còn hiệu lực.

b) Về phát triển du lịch, thương mại thông minh: Đà Nẵng đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong lĩnh vực du lịch để tăng trải nghiệm và thu hút khách du lịch như ứng dụng Một Chạm đến Đà Nẵng - VR360, ứng dụng Chatbot hỗ trợ khách du lịch, bản đồ số các điểm di tích trên địa bàn, Sàn giao dịch du lịch trực tuyến và Hội chợ du lịch ảo trực tuyến; trong tháng 6/2022 đưa vào triển khai Thẻ du lịch thông minh. Ngoài ra, thành phố đã xây dựng Sàn Thương mại điện tử và ứng dụng di động nhằm giúp cho các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm và kinh doanh trên môi trường trực tuyến; đến nay đã có hơn 1000 doanh nghiệp và 2.500 sản phẩm tham gia trên Sàn. Thành phố cũng tích cực triển khai đưa các sản phẩm OCOP và hộ sản xuất nông nghiệp lên Sàn thương mại điện tử; triển khai giải pháp triển lãm ảo và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xúc tiến bán hàng trực tuyến. Tháng 4/2022 Thành phố đã triển khai mô hình Chợ 4.0 với đa dạng phương thức thanh toán như VietQR, Mobile Money, ví điện tử... tại các chợ quy mô lớn của thành phố với hơn 1.000 tiểu thương tham gia.

c) Đối với Nông nghiệp, nông thôn thông minh: Thành phố đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 Vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn ứng dụng Công nghệ cao (CNC) xã Hòa Khương, xã Hòa Phong với diện tích 162.137 m2. Quy hoạch vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn ứng dụng CNC kết hợp khu tham quan; quy hoạch khu trồng rau sạch, nhà lưới, vườn ươm, khu đất sản xuất... Đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư vào Khu nông nghiệp CNC, các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC Hòa Phú, Hòa Khương. Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với kinh phí đầu tư gần 11 tỷ đồng được thành phố Đà Nẵng triển khai tại huyện Hòa Vang trong 3 năm, từ năm 2019-2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai thí điểm ứng dụng quản lý tưới tiêu thông minh dựa trên công nghệ LoRa; triển khai đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.

d) Đối với nội dung về Y tế thông minh: Triển khai ứng dụng y tế điện tử tại 100% Trạm y tế xã, phường; Ứng dụng quản lý bệnh viện và khám, chữa bệnh điện tử tại 16/16 Trung tâm y tế quận, bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; hình thành Hồ sơ Y tế điện tử công dân và quản lý mã (ID) bệnh nhân toàn thành phố. Hiện có 1.367.268 dữ liệu người dân; đã tích hợp, đồng bộ dữ liệu khám chữa bệnh với 16/16 bệnh viện và 56/56 trạm y tế xã phường trên địa bàn thành phố. Thí điểm triển khai kết nối liên thông Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y tế (PACs) giữa các trung tâm y tế quận huyện và Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện nay thành phố đang triển khai nâng cấp Hệ thống hồ sơ sức khỏe, triển khai thí điểm Bệnh viện thông minh bao gồm bệnh án điện tử và hệ thống thiết bị liên quan tại Bệnh viện Ung Bướu và Trung tâm Y tế Liên Chiểu..

đ) Đối với nội dung về Giáo dục thông minh: Triển khai Phần mềm tuyển sinh trực tuyến đầu cấp (lớp 1, lớp 6); cơ sở dữ liệu dùng chung và Cổng giao tiếp dữ liệu ngành Giáo dục nhằm liên thông tích hợp dữ liệu của các phần mềm quản lý trường học, hình thành CSDL học sinh (quá trình học tập từ lớp 1 đến 12) và giáo viên toàn thành phố; xây dựng Cổng tra cứu điểm thi các cấp (web, SMS, Zalo). Ngoài ra, thành phố đang triển khai thí điểm mạng lưới thiết bị IoT giám sát trường học tại Trường THPT Trần Phú và Trường THPT Nguyễn Hiền bao gồm phần mềm có các chức năng nhận diện khuôn mặt, nhận dạng và cảnh báo đánh nhau mang vũ khí vào trường, hệ thống cảnh báo gửi tin nhắn và thông báo trên màn hình giám sát, chức năng tìm kiếm, quản lý video thông minh; 137 camera, 5 đầu ghi hình, 4 máy chủ phân tích dữ liệu; hệ thống âm thanh thông báo đến lớp học; hệ thống ánh sáng học đường gồm hệ thống quản lý trung tâm và hệ thống giám sát ánh sáng của 26 phòng học.

e) Đối với nội dung Giao thông thông minh: Đã hình thành Trung tâm giám sát giao thông (tại Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng) với gần 200 nút tín hiệu điều khiển giao thông tại các nút giao thông; gần 300 camera giám sát giao thông thông minh và ứng dụng nhận dạng, phân loại phương tiện, thực hiện truy vết lộ trình xe tự động qua biển số, theo dõi tình hình ùn tắc, tai nạn giao thông, đo đếm lưu lượng phục vụ công tác quản lý điều hành giao thông, giám sát các phương tiện vận tải, xử lý các hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải, vi phạm trật tự an toàn giao thông; thí điểm chức năng đo đếm lưu lượng qua camera, tự động điều khiển đèn tín hiệu điều khiển giao thông theo thời gian thực, thí điểm camera trên xe buýt để giám sát hạ tầng giao thông; triển khai ứng dụng thu phí đỗ xe trực tuyến trên đường Bạch Đằng, Trần Phú; hệ thống quan trắc công trình cầu Thuận Phước, cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý với các cảm biến ứng suất, hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm,... để theo dõi tình trạng chất lượng kết cấu công trình. Trong Đề án Thành phố thông minh, Sở Giao thông vận tải đã triển khai các dự án chuyên ngành giao thông phục vụ giao thông thông minh như: Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về hạ tầng giao thông, triển khai hệ thống giám sát đỗ xe (giám sát nhận dạng biển số, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về đậu, đỗ xe trên các tuyến đường; kết nối, quản lý công tác thu phí của các hệ thống đỗ xe khác, chia sẻ dữ liệu cho hệ thống hoặc ứng dụng khác của thành phố).

g) Hiệu quả ủy quyền công chức tư pháp hộ tịch chứng thực giấy tờ tại UBND các phường trên địa bàn thành phố: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, thành phố đã ban hành Công văn số 6033/UBND-STP ngày 16/9/2021 về việc hướng dẫn việc Chủ tịch UBND phường ủy quyền cho công chức giữ chức danh Tư pháp – Hộ tịch phường thực hiện ký chứng thực. Việc ủy quyền ký chứng thực không làm thay đổi hoặc chấm dứt thẩm quyền ký chứng thực của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường theo quy định. Đến nay, đã có 42/45 phường trên địa bàn thành phố thực hiện ủy quyền (03 phường chưa thực hiện gồm: Khuê Mỹ, Hòa Thuận Đông và Hòa Khánh Bắc vì lý do công chức tư pháp hộ tịch chưa đủ 03 năm kinh nghiệm công tác). Việc Chủ tịch UBND phường ủy quyền thực hiện ký chứng thực đã tạo sự hài lòng cho tổ chức, công dân khi đến liên hệ công việc, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm dược thời gian của nhân dân, góp phần cải cách TTHC đồng thời tăng trách nhiệm cá nhân cho công chức giữ chức danh Tư pháp - Hộ tịch phường.

                                                                               Vũ Thanh Nguyên


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 1 2 0 5 4 6 4
Hôm nay: 5.196
Hôm qua: 4.133
Tuần này: 13.255
Tháng này: 5.196
Tổng cộng: 11.205.464

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>