Đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, địa phương dựa trên 7 tiêu chí
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 10/03/2022 Lượt xem: 24


UBND thành phố vừa phê duyệt Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 9-2-2022 ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ số trong chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số.

Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, tiện ích và dịch vụ cho tổ chức, công dân; dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã hội số tại thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, giúp UBND thành phố, lãnh đạo của các cơ quan, địa phương theo dõi, phát hiện và chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), công nghệ số phục vụ công tác quản lý và điều hành; nâng cao vai trò và trách nhiệm của thủ trường các cơ quan, cán bộ chuyên trách CNTT và cán bộ, công chức, viên chức về ứng dụng CNTT; kịp thời khen thưởng các cơ quan, địa phương điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT, góp phần xây dựng phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nội dung Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT bao gồm 7 mục chính: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Ứng dụng CNTT; Dịch vụ công trực tuyến; Nguồn nhân lực CNTT; Chính sách và đầu tư ứng dụng CNTT; Xây dựng xã hội số (đối với UBND các quận, huyện, phường, xã); Điểm thưởng và điểm trừ. Căn cứ vào Bộ Chỉ số được ban hành, các cơ quan được giao đánh giá sẽ khảo sát thực tế để thẩm định số liệu và đề xuất đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT của các cơ quan, địa phương.

Cơ sở để đánh giá gồm: số liệu cung cấp của các cơ quan, địa phương; kết quả thẩm định số liệu thực tế của cơ quan đánh giá; đối chiếu, kiểm tra tính hợp lý về thông tin, số liệu có liên quan từ các cơ quan, địa phương chuyên môn cung cấp như Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan. Đối với các chỉ tiêu không thuộc chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, địa phương, các đơn vị cần cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh cho cơ quan đánh giá để không tính vào thang điểm tổng của cơ quan, địa phương. Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng tổng hợp đề xuất của Hội đồng đánh giá, trình UBND thành phố Đà Nẵng xem xét và quyết định kết quả xếp hạng các sở, ngành, UBND các quận, huyện, các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố.

Việc đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT của các cơ quan, địa phương được chia thành 5 nhóm đối tượng chính: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; các đơn vị trực thuộc UBND thành phố không có bộ thủ tục hành chính; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố; 7 UBND các quận, huyện (không kể huyện Hoàng Sa); 56 UBND các phường, xã.

Kết quả đánh giá xác định theo tổng số điểm của các tiêu chí: từ 80 điểm trở lên xếp hạng Tốt; từ 65 điểm đến dưới 80 điểm xếp hạng Khá; từ 50 điểm đến dưới 65 điểm xếp hạng Trung bình; dưới 50 điểm xếp hạng Yếu.

UBND thành phố giao các cơ quan, UBND quận, huyện, phường, xã tổ chức thu thập và cung cấp số liệu một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng Quy định này và gửi kết quả về cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng đánh giá làm việc trong quá trình khảo sát thực tế, thẩm định số liệu do cơ quan, địa phương cung cấp.

Sở Thông tin và Truyền thông có vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng, chủ trì và phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức việc đánh giá chỉ số ứng dụng CNTT của các cơ quan, địa phương trong năm đánh giá. Tham mưu Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong việc lựa chọn các thành viên đủ năng lực tham gia Hội đồng đánh giá; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định này.

UBNĐ các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thẩm định và đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT tại các phường, xã trực thuộc theo Quy định này và các hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo danang.gov.vn


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 1 8 2 0 3 0 0
Hôm nay: 269
Hôm qua: 3.382
Tuần này: 269
Tháng này: 15.558
Tổng cộng: 11.820.300

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>