Kế hoạch truyền thông cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 01/08/2022 Lượt xem: 17


Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về chuyển đổi số trong năm 2022 Ngày 29/07/2022, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND truyền thông cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó Kế hoạch xác định nội dung, hình thức truyền thông cải cách hành chính phù hợp với Kế hoạch tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tại thành phố Đà Nẵng (ban hành kèm theo Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng). Trong đó, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân trên cơ sở quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn 2021 - 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nhiều hình thức truyền thông được đề xuất tại Kế hoạch như: Thông qua tất cả các kênh truyền thông đại chúng sẵn có của thành phố: các cơ quan báo chí địa phương và trung ương; hệ thống thông tin cơ sở; hệ thống truyền thanh cơ sở; Cổng Thông tin điện tử thành phố; trang thông tin điện tử Thành ủy; Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; hệ thống viễn thông; mạng xã hội...; Thông qua các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan: phát hành tờ rơi, tập gấp, pano, áp phích, băng rôn, phướn... liên quan đến cải cách hành chính; Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hoặc lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các cuộc họp tổ dân phố, thôn; Thông qua hình thức sân khấu hóa; các cuộc thi tìm hiểu; video tuyên truyền cải cách hành chính...

                                                                             Vũ Thanh Nguyên


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 0 3 9 9 8 9 5
Hôm nay: 7.131
Hôm qua: 25.125
Tuần này: 0
Tháng này: 210.065
Tổng cộng: 10.399.895

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>