Ban hành Chỉ thị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận 28-KL/TW của Bộ Chính trị
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 01/08/2022 Lượt xem: 34


Thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị, Công văn số 1838-CV/TU ngày 11/5/22022 của Thành ủy Đà Nẵng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, để đảm bảo thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 một cách chủ động, thống nhất và có hiệu quả, ngày 29/7/2022, UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận 28-KL/TW của Bộ Chính trị và Công văn số 1838-CV/TU của Thành ủy. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ bao gồm:

1. Về quản lý tổ chức bộ máy

a) Triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo các Đề án đã được UBND thành phố phê duyệt; chủ động đề xuất việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

b) Chỉ thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập để đáp ứng các dịch vụ sự nghiệp cơ bản, thiết yếu nhà nước phải đảm bảo và các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp mới do yêu cầu của công tác quản lý nhà nước và xã hội đặt ra nhưng phải kiểm soát chặt chẽ, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định và đảm bảo tiêu chí, điều kiện theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.

c) Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các đơn vị, xây dựng vị trí việc làm, quản lý biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và hoạt động dịch vụ sự nghiệp để giảm biên chế.

d) Tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất chuyển giao dịch vụ hành chính công cho tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước khi đủ điều kiện. Ưu tiên rà soát một số nhiệm vụ có tính chất hỗ trợ, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước chuyển sang hợp đồng cung cấp dịch vụ đối với tổ chức, đơn vị trong và ngoài công lập hoặc giao nhiệm vụ đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc nhằm tách biệt chức năng quản lý nhà nước và hoạt động hỗ trợ, phục vụ.

đ) Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực đối với các sự nghiệp công, dịch vụ công đã cổ phần hóa, chuyển giao; thực hiện công khai, minh bạch trong đặt hàng, đấu thầu; giám sát thường xuyên chất lượng cung ứng dịch vụ đảm bảo quyền lợi của người dân và hiệu quả sử dụng ngân sách.

2. Về quản lý, sử dụng biên chế

a) Tiếp tục thực hiện các biện pháp tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với các cơ quan, địa phương, đơn vị theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 17/6/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy; Giai đoạn 2022-2026, không tăng biên chế công chức, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

b) Khẩn trương thực hiện tuyển dụng viên chức đối với chỉ tiêu số lượng người làm việc chưa sử dụng; thực hiện cơ cấu lại, bố trí, phân công công tác, vị trí việc làm phù hợp; tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức theo đúng quy định.

c) Đối với các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: đề xuất lộ trình đến năm 2026 giảm tối thiểu 10% biên chế hưởng lương từ ngân sách so với chỉ tiêu giao năm 2021.

Đối với các đơn vị có nguồn thu cao (từ 70% trở lên) và ổn định phải đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Đối với các chỉ tiêu hưởng lương từ nguồn ngân sách (tương ứng với tỷ lệ chưa tự chủ tại đơn vị), thành phố sẽ thực hiện lộ trình thu hồi biên chế để đẩy mạnh tự chủ.

d) Khẩn trương tham mưu ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý; thực hiện lộ trình xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với các đơn vị sự nghiệp đã có hướng dẫn của bộ chuyên ngành về danh mục dịch vụ sự nghiệp công, định mức kinh tế kỹ thuật thì phải hoàn thành trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày văn bản hướng dẫn có hiệu lực; trường hợp văn bản hướng dẫn có hiệu lực đã hơn 01 năm thì phải hoàn thành trong năm 2022.

Đối với các đơn vị đã có hướng dẫn của Bộ chuyên ngành nhưng không tham mưu ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, lộ trình tự chủ thì sẽ thực hiện cắt giảm 2% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách hàng năm.

đ) Thực hiện các giải pháp về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công, định mức kinh tế kỹ thuật; xây dựng lộ trình thực hiện giá dịch vụ sự nghiệp công nhằm tăng tỷ lệ tự chủ tài chính, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ theo hướng tự bảo đảm chi thường xuyên tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo tại Công văn số 1628/UBND-SNV ngày 18/3/2022 của UBND thành phố.

  Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện chủ động thực hiện nghiêm các yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị này; thực hiện đầy đủ công tác báo cáo, thống kê theo quy định và hướng dẫn của Sở Nội vụ về quản lý, sử dụng biên chế, thực hiện tinh giản biên chế.

  Hoài Lan


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 0 3 9 8 4 9 1
Hôm nay: 5.727
Hôm qua: 25.125
Tuần này: 0
Tháng này: 208.661
Tổng cộng: 10.398.491

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>