Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
Người đăng tin: Ngày đăng tin: 06/04/2015 Lượt xem: 15


Ngày 27/3/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP quy định việc  thực hiện kết luận thanh tra, trong đó nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

 

Về nguyên tắc thực hiện kết luận thanh tra, Nghị định chỉ rõ: Đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan phải thực hiện nghiêm chỉnh kết luận thanh tra; kết luận thanh tra phải xác định cụ thể, rõ ràng các sai phạm và phải được xử lý nhanh chóng, nghiêm minh; kiến nghị, yêu cầu trong kết luận thanh tra phải được xem xét, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luận; cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền phải theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; nội dung đang được thanh tra lại, nội dung kết luận thanh tra xin ý kiến chỉ đạo mà chưa có ý kiến chỉ đạo xử lý của người có thẩm quyền thì chưa bắt buộc thực hiện.

 

Đối với trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kết luận thanh tra, Nghị định quy định như sau: Một là, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan ban hành kết luận thanh tra: Chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra; xử lý sai phạm về hành chính, kinh tế;  xử lý cán bộ, công chức, vien chức, người có hành vi vi phạm; khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, hoàn thiện chính sách, pháp luật. Hai là, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan ban hành kết luận thanh tra: Quyết định, yêu cầu, kiến nghị thực hiện kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Ba là, trách nhiệm của đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan: Tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý sai phạm về hành chính, kinh tế; thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người có hành vi phạm; thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, hoàn thiện chính sách, pháp luật; báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra. Bốn là, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra: Thực hiện và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; xử lý hành vi vi phạm của đối tượng thanh tra.

 

Đối với việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, Nghị định quy định các nội dung: Nguyên tắc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; trách nhiệm của cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; đối tượng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; nội dung theo dõi, đôn đóc, kiểm tra; trình tự, thủ tục theo dõi; trình tự, thủ tục đôn đốc; trình tự, thủ tục kiểm tra.

 

Nghị định số có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2015 và bãi bỏ Điều 56, Điều 57 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

Bảo Trung


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 5 3 9 1 2 2 3
Hôm nay: 3.268
Hôm qua: 6.581
Tuần này: 0
Tháng này: 110.686
Tổng cộng: 5.391.223

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 401/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/10/2014

Đăng nhập/a>