Đánh giá về kết quả cải cách thể chế trên địa bàn thành phố trong quý 3 năm 2022
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 03/10/2022 Lượt xem: 91


    UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 27/01/2022 triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là VBQPPL) và công tác pháp chế năm 2022 . Trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch nêu trên, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của địa phương, đảm bảo kịp thời, thường xuyên, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

a) Kết quả xây dựng, ban hành VBQPPL:

- Trong quý III năm 2022, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Công văn số 4422/UBND-STP ngày 10/8/2022 về việc triển khai Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ.

- Đối với VBQPPL của thành phố: Trong quý III năm 2022, HĐND và UBND thành phố đã ban hành 22 VBQPPL (15 nghị quyết và 07 quyết định). Bên cạnh đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Tư pháp thẩm định 03 đề nghị xây dựng nghị quyết và 27 dự thảo VBQPPL. Công tác xây dựng và ban hành VBQPPL của UBND thành phố trong quý III năm 2022 thực hiện theo đúng quy định tại Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL; tuân thủ quy trình, thủ tục luật định về lấy ý kiến của các ngành, địa phương liên quan và thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành. Nhìn chung, các dự thảo văn bản do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố soạn thảo trong quý III năm 2022 đều được Sở Tư pháp tiến hành góp ý, thẩm định nhằm phát hiện những quy định bất hợp lý, mâu thuẫn, chồng chéo, những quy định không phù hợp với văn bản cấp trên hoặc tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành.

- Đối với VBQPPL của quận, huyện, phường, xã: Trong quý III năm 2022, HĐND, UBND các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không ban hành VBQPPL.

b) Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật:

Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 20/01/2022 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022 với các lĩnh vực trọng tâm theo dõi năm 2022 bao gồm: Theo dõi tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp mới, cấp đổi), đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Công văn số 615/UBND-STP ngày 27/01/2022 triển khai một số nhiệm vụ trong công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022, theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 như: Chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị “nóng” về tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; quan tâm kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp hợp lý biên chế làm công tác pháp chế đủ về số lượng và đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ; Kế hoạch của Chủ tịch UBND thành phố về việc kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Sở Tư pháp, Kế hoạch số 1446/KH-STP điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn thành phố, dự kiến khảo sát bằng phiếu hỏi với số lượng 900 phiếu dành cho các đối tượng là người dân sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và cán bộ, công chức phụ trách công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và lĩnh vực khảo sát trên địa bàn thành phố… Phối hợp với Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức hoạt động khảo sát “Đánh giá thực trạng tham gia của người dân trong giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” tại cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã.

c) Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa VBQPPL (Số lượng văn bản đã được kiểm tra, rà soát; tiến độ, kết quả xử lý văn bản sau kiểm tra, rà soát; kết quả hệ thống hóa VBQPPL).

- Công tác kiểm tra, xử lý văn bản VBQPPL:

+ Đối với công tác tự kiểm tra VBQPPL: Tất cả các VBQPPL sau khi UBND thành phố ban hành đều được Sở Tư pháp thực hiện tự kiểm tra kịp thời theo đúng quy định. Trong quý III năm 2022, Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra 07 VBQPPL do UBND thành phố ban hành. Qua kiểm tra, chưa phát hiện văn bản sai về nội dung, thẩm quyền. Ngoài ra, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ giải trình Kết luận kiểm tra VBQPPL của Bộ Nội vụ.

+ Đối với công tác kiểm tra VBQPPL theo thẩm quyền: Trong quý III năm 2022, UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố không ban hành VBQPPL. Do đó, Sở Tư pháp không tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền đối với VBQPPL do UBND quận, huyện ban hành.

d) Công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

Trong quý III năm 2022, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiến hành rà soát đối với 10 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố.

                                                                               Vũ Thanh Nguyên


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 1 8 2 8 2 8 8
Hôm nay: 516
Hôm qua: 4.120
Tuần này: 8.257
Tháng này: 23.546
Tổng cộng: 11.828.288

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>