Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 19/12/2022 Lượt xem: 13


Căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện và Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND thành phố phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 10/12/2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 3168/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 2 Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Sở Thông tin và Truyền thông có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Về cơ cấu tổ chức, Sở Thông tin và Truyền thông gồm có:

- Văn phòng Sở.

- Thanh tra Sở.

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng Công nghệ thông tin;

+ Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;

+ Phòng Đầu tư và Hạ tầng số.

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng;

+ Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng;

+ Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng.

Quyết định số 3168/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 5304/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

Hoài Lan


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 1 8 2 2 4 7 6
Hôm nay: 2.445
Hôm qua: 3.382
Tuần này: 2.445
Tháng này: 17.734
Tổng cộng: 11.822.476

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>