Kết quả đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2022
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 01/02/2023 Lượt xem: 27


    Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các cơ quan truyền thông đã duy trì thực hiện các hình thức hiệu quả như: Chuyên mục CCHC trên làn sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình; các buổi tọa đàm, đối thoại, tập huấn; tuyên truyền thông qua các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương; các trang thông tin điện tử của thành phố, của ngành, địa phương, xây dựng chuyên mục thông tin, tuyên truyền về CCHC thông qua tổng đài hành chính công 0236.1022 hoặc *1022 và trang gopy.danang.gov.vn. Nhiều nội dung tuyên truyền được đăng tải trên địa chỉ https://baodanang.vn như: Đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính[1]; Ứng dụng dữ liệu dân cư góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số[2]; Xây dựng nền hành chính hiện đại[3]; Giám sát, đôn đốc tiến độ giải quyết TTHC[4]; Đà Nẵng xếp thứ 3 về Chỉ số CCHC năm 2021[5]; Tạo thuận lợi trong giải quyết TTHC[6]; Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận, huyện[7]...

    Đồng thời, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp tuyên truyền trực quan sinh động luôn được thành phố quan tâm chú trọng, có thể dẫn chứng như: Đối với lĩnh vực đất đai, tiếp tục triển khai tuyên truyền Cẩm nang điện tử về giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai để phổ biến cho người dân, theo đó, từng tình huống thường gặp, các vấn đề vướng mắc phát sinh, phương hướng giải quyết được cụ thể hóa vào cẩm nang, qua đó tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC; đặc biệt, đã xây dựng video, ấn hơn 5000 tờ rơi và hơn 100 poster tuyên truyền công tác khảo sát mức độ hài lòng trên địa bàn thành phố; tiếp tục triển khai tuyên truyền video clip về triển khai tiện ích hẹn giờ giao dịch hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp và tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố; triển khai Đối thoại với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; giải đáp, hướng dẫn thực hiện chính sách, quy định về sở hữu trí tuệ trên Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng vào ngày 15/4/2022; triển khai Hội nghị Đối thoại tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn quận Cẩm Lệ vào ngày 25/5/2022; UBND quận Liên Chiểu ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 07/04/2022 về việc Tổ chức Cuộc thi “Thiết kế tài liệu tuyên truyền về CCHC” trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2022; UBND quận Ngũ Hành Sơn biên soạn và phát hành 1.000 tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn thực hiện khảo sát mức độ hài lòng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn/; tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Chuyển đổi số - Thanh niên Hải Châu, Cơ hội và Thách thức” với sự hiện diện của gần 300 Đoàn viên thanh niên quận Hải Châu vào ngày 05/11/2022; tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính quận Hải Châu năm 2022” tại Hội trường Trung tâm Hành chính quận Hải Châu với sự tham gia của 14 đội dự thi vào ngày 29/10/2022...

    Đối với khối cơ quan Trung ương, nhiều giải pháp tuyên truyền đã được triển khai mang lại hiệu quả trên thực tế, cụ thể:

    - Đối với Bảo hiểm xã hội (sau đây viết tắt là BHXH) thành phố: Công tác tuyên truyền luôn được đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả qua từng năm, trong năm 2022, BHXH thành phố, BHXH quận, huyện đã tổ chức 08 cuộc Hội nghị đối thoại về thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (sau đây viết tắt là BHYT) với 447 doanh nghiệp trên địa bàn. Hội nghị nhằm phổ biến những nội dung, quy định mới và tiếp thu, giải đáp các ý kiến liên quan đến những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, như: Quy trình, thủ tục tăng mới, điều chỉnh thông tin lao động tham gia BHXH, BHYT và giải quyết quyền lợi liên quan đến quy định về căn cước công dân, số định danh cá nhân; trùng sổ BHXH, gộp quá trình tham gia BHXH; hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ ốm đau, thai sản... ( Kế hoạch số 1609/KH-BHXH ngày 01/8/2022 của BHXH thành phố về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Kế hoạch số 288/KH-BHXH ngày 12/8/2022 của BHXH huyện Hòa Vang về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Kế hoạch số 460/KH-BHXH ngày 19/8/2022 của BHXH quận Sơn Trà về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Kế hoạch số 192/KH-BHXH ngày 02/8/2022 của BHXH quận Liên Chiểu về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Kế hoạch số 440/KH-BHXH ngày 19/8/2022 của BHXH quận Hải Châu về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện chính sách BHXH, BHYT…)

    - Đối với Công an thành phố: Nhiều nội dung về triển khai tuyên truyền CCHC, các sản phẩm về tuyên truyền CCHC được triển khai mang lại hiệu quả trên thực tế như: Báo CATP Đà Nẵng đã thực hiện 4.000 bài viết có liên quan đến công tác thực hiện công tác CCHC, giải quyết TTHC của CATP Đà Nẵng và Công an các đơn vị, địa phương có liên quan[8]; Tuyên truyền trên Truyền hình: Truyền hình An ninh Đà Nẵng thực hiện hơn 300 tin, 55 phóng sự có liên quan đến công tác CCHC, tuyên truyền về Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến, gương điển hình trong công tác vì nhân dân phục vụ của lực lượng CATP[9]; Tuyên truyền trên Website CATP: CATP đã mở mục “Cải cách hành chính” trên website CATP Đà Nẵng tại địa chỉ: https://congan.danang.gov.vn/cai-cach-hanh-chinh, đăng tải 199 bài viết về thực hiện công tác CCHC của CATP và lực lượng CAND; trên Website nội bộ CATP đăng nhiều tin, bài tuyên truyền về CCHC của CATP và lực lượng CAND; In hơn 2.000 tờ gấp để tuyên truyền, hướng dẫn về CCHC, các thủ tục hành chính thiết yếu, cấp phát 2.000 quạt nhựa cầm tay có in thông tin tuyên truyền hướng dẫn về thực hiện dịch vụ công trực tuyến, số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; thiết kế, in ấn tập sách để tuyên truyền thực hiện các dịch vụ công trực tuyến…

                                                                               Vũ Thanh Nguyên

 

[1] https://baodanang.vn/channel/5399/202203/do-luong-su-hai-long-cua-nguoi-dan-doi-voi-su-phuc-vu-cua-co-quan-hanh-chinh-3907140/

[2] https://baodanang.vn/channel/5399/202203/ung-dung-du-lieu-dan-cu-gop-phan-xay-dung-chinh-phu-so-xa-hoi-so-kinh-te-so-cong-dan-so-3907072/

[3] https://baodanang.vn/channel/5399/202202/xay-dung-nen-hanh-chinh-hien-dai-3906522/

[4] https://baodanang.vn/channel/5399/202202/giam-sat-don-doc-tien-do-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-3904629/

[5]https://baodanang.vn/channel/5399/202205/da-nang-xep-thu-3-ve-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021-3914726/

[6] https://baodanang.vn/channel/5399/202206/tao-thuan-loi-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-3915216/

[7] https://baodanang.vn/channel/5399/202206/danh-gia-nang-luc-canh-tranh-cap-so-ban-nganh-va-quan-huyen-3915244/

[8]https://cadn.com.vn/day-manh-cai-cach-hanh-chinh-doi-voi-chuyen-gia-doi-tac-nguoi-nuoc-ngoai-post264146.html

https://cadn.com.vn/cong-an-tp-da-nang-den-tan-nha-ho-tro-lam-cccd-cho-nguoi-dan-post265573.html

https://cadn.com.vn/luon-mang-den-su-hai-long-cho-nguoi-dan-post265320.html

https://cadn.com.vn/huong-dan-cac-co-so-luu-tru-nang-cao-y-thuc-trach-nhiem-phoi-hop-quan-ly-nguoi-nuoc-ngoai-post264737.html

https://cadn.com.vn/lam-cho-dan-nam-dan-lam-cccd-va-tham-gia-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-post264580.html

https://cadn.com.vn/het-long-vi-quyen-loi-nguoi-dan-post263603.html

https://cadn.com.vn/tang-ca-tang-trach-nhiem-voi-dan-post261356.html

https://cadn.com.vn/cai-cach-hanh-chinh-o-cong-an-tp-da-nang-nang-cao-chat-luong-tu-ben-trong-den-ben-ngoai-post259948.html

https://baodanang.vn/channel/5399/202207/chuyen-bien-tich-cuc-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-3917279/

[9] https://www.youtube.com/watch?v=TQs-9cKhBlU (phút thứ 70)


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 1 8 1 4 6 8 4
Hôm nay: 1.847
Hôm qua: 3.931
Tuần này: 22.967
Tháng này: 9.942
Tổng cộng: 11.814.684

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>