Giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas) và Chỉ số cải cách hành chính (Par-index) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 02/02/2023 Lượt xem: 85


Công tác cải cách hành chính trong hoạt động các cơ quan Nhà nước vừa là yêu cầu, vừa là nền tảng để các địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nội bộ của cơ quan nhà nước, giữa các cơ quan nhà nước, trong giao dịch với tổ chức và công dân. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, trong những năm vừa qua, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố quan tâm chỉ đạo, nỗ lực để duy trì là một trong những tỉnh, thành thuộc nhóm các địa phương có chỉ số tốt về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chỉ số chuyển đổi số; chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (Par-index), đặc biệt là triển khai công tác khảo sát mức độ hài lòng (Sipas), lấy kết quả hài lòng của tổ chức, người dân làm thước đo chất lượng phục vụ của chính quyền thành phố trong cung ứng dịch vụ hành chính công.

Thứ nhất, về Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX được Bộ Nội vụ triển khai từ năm 2012 là công cụ để theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính tại các bộ, tỉnh hàng năm. Ngày 06/5/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 362/QĐ-BNV về việc phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2021 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (PAR INDEX 2021), thành phố Đà Nẵng đã có sự trở lại trong tốp 5 địa phương dẫn đầu, xếp vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng PAR INDEX 2021 (thuộc nhóm A).

Xác định rõ kết quả đánh giá của Bộ Nội vụ hàng năm là kim chỉ nam trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Hằng năm, căn cứ kết quả đánh giá của Bộ Nội vụ, thành phố Đà Nẵng đều tập trung phân tích kết quả, ưu điểm, hạn chế. Riêng trong năm 2022, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố ban hành báo cáo phân tích kết quả 10 năm (giai đoạn 2012-2021) triển khai đánh giá xếp hạng của Bộ Nội vụ, trong đó giao trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các nội dung tiêu chí theo Bộ Chỉ số, nhất là khắc phục những điểm yếu qua các năm, đặc biệt đề ra các nhóm giải pháp chỉ đạo một cách quyết liệt, từng bước đi vào chiều sâu và hiệu quả thực chất, lâu dài, hướng đến nâng cao chất lượng, điều hành và chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính nhà nước tại địa phương.

Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng cũng đã tham khảo, rà soát, bổ sung các nội dung tiêu chí Bộ Chỉ số Par-index vào Bộ Chỉ số đánh giá xếp hạng CCHC của thành phố để làm cơ sở thẩm định đánh giá đối với các cơ quan đơn vị; theo đó trong năm  2022, đã chỉ đạo triển khai đánh giá xếp hạng và công bố kết quả sớm để sử dụng đánh giá người đứng đầu. Đồng thời đưa các nội dung cần lưu ý triển khai thực hiện vào Kế hoạch CCHC để các đơn vị chủ động triển khai các nội dung.

Với phương châm “Cải cách thủ tục hành chính theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp là TRUNG TÂM”, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo căn cứ theo lộ trình Kế hoạch tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của thành phố. Nhiều nhiệm vụ trong giai đoạn mới được thành phố đặt chỉ tiêu cao hơn so với chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 cho thấy quyết tâm cải cách của thành phố. Trong năm 2022, nhiều giải pháp đã được đưa vào áp dụng, triển khai trên thực tế,  đặc biệt trên 02 trục lĩnh vực: Cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính quyền số hướng đến xây dựng Thành phố thông minh như: tăng cường dịch vụ công trực tuyến; số hóa hồ sơ công việc và TTHC; sử dụng CSDL dùng chung và chia sẻ; thí điểm bỏ thành phần hồ sơ là bản sao giấy chứng nhận đối với các hồ sơ đã thực hiện tra cứu trên cơ sở dữ liệu doanh nghiệp; xây dựng Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công tại Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng, theo đó sẽ triển khai tiếp nhận phi địa giới hành chính đối với một số thủ tục trên lĩnh vực đất đai...

Thứ hai, đối với Chỉ số Sipas là kết quả đo lường phản ánh ý kiến của tổ chức, công dân đối với chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công. Kết quả Sipas là một trong những thông tin quan trọng, độc lập để từ đó, thành phố có giải pháp điều chỉnh, khắc phục những vấn đề còn bất cập. Căn cứ kết quả Chỉ số Sipas hàng năm, Sở Nội vụ đều tham mưu UBND thành phố ban hành phân tích các Chỉ số đánh giá, có sự so sánh kết quả các năm, những chỉ số khảo sát thấp đều được UBND thành phố chỉ đạo cụ thể để có giải pháp khắc phục.

Thành phố đã ban hành Khung khảo sát mức độ hài lòng gồm tổ hợp 03 Phương pháp triển khai từ năm 2014 như sau: Khảo sát bằng phiếu điều tra; Khảo sát bằng phiếu điều tra, phỏng vấn sâu thông qua điện thoại ghi âm; Khảo sát trực tuyến.

Đối với các nội dung khảo sát độc lập từ kênh thông tin đánh giá trực tuyến, các lĩnh vực đang gây bức xúc trong dư luận, các phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân, thành phố đã giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố, Tổng đài dịch vụ công 1022 trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông lựa chọn để tổ chức khảo sát. Việc lựa chọn, tiến hành khảo sát tập trung vào một số lĩnh vực nóng và tuân thủ theo quy trình chặt chẽ được quy định tại Quy định khung khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố. Kết quả khảo sát được phân tích, chuyển đến cơ quan quản lý để có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục những bất cập được tổ chức, người dân phản ánh.

Để người dân, doanh nghiệp tích cực phản hồi ý kiến với chính quyền,  nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền khảo sát cũng được thành phố quan tâm chú trọng thực hiện như: In ấn Cẩm nang tuyên truyền công tác khảo sát mức độ hài lòng, xây dựng video clip, in ấn hơn 5000 tờ rơi và poster tuyên truyền. Trong năm 2022, thành phố tiếp tục triển khai thí điểm tính năng gọi tự động khảo sát mức độ hài lòng (ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI); theo đó căn cứ kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại phần mềm “Một cửa”, hệ thống phần mềm tự động thực hiện việc gọi điện thoại đến công dân và ghi nhận thông tin phản hồi.

Điểm mấu chốt đó là, Cải cách hành chính cần sự chung sức, đồng lòng của các cấp chính quyền, cả hệ thống chính trị và sự chung tay góp ý xây dựng của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, kết quả cải cách hành chính của thành phố được ghi nhận qua kết quả Chỉ số cải cách hành chính Trung ương đánh giá thời gian qua và chỉ số hài lòng của người dân được cải thiện qua từng năm cũng phản ánh được sự quyết tâm của thành phố trong quá trình cải cách hành chính hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ; cải cách hành chính để tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

                                                                                                Vũ Thanh Nguyên


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 1 8 2 8 3 1 7
Hôm nay: 545
Hôm qua: 4.120
Tuần này: 8.286
Tháng này: 23.575
Tổng cộng: 11.828.317

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>