Kết quả cải cách thể chế trên địa bàn thành phố trong quý 1 năm 2023
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 23/03/2023 Lượt xem: 45


    Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 16/01/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023; Công văn số 749/UBND-STP ngày 21/02/2023 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023. Trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch nêu trên, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của địa phương, đảm bảo kịp thời, thường xuyên, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

    a) Về công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý VBQPPL

    - Đối với VBQPPL của thành phố: Trong quý I năm 2023, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành 07 VBQPPL. Sở Tư pháp đã thẩm định 01 đề nghị xây dựng và 04 dự thảo VBQPPL; góp ý hơn 130 dự thảo văn bản của Trung ương, UBND thành phố Đà Nẵng và các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố.

    Công tác xây dựng và ban hành VBQPPLcủa UBND thành phố Đà Nẵng trong quý I năm 2023 về cơ bản thực hiện theo đúng quy định tại Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; tuân thủ quy trình, thủ tục luật định về lấy ý kiến của các ngành, địa phương liên quan và thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành. Nhìn chung, việc ban hành VBQPPL của UBND thành phố Đà Nẵng trong quý I năm 2023 đã kịp thời phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, bám sát vào nhu cầu thực tế của địa phương và nội dung phân cấp, phân quyền tại các văn bản của Trung ương. Các VBQPPL trên địa bàn thành phố được ban hành đúng pháp luật, có tính khả thi cao, góp phần quan trọng vào việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

    - Đối với VBQPPL của quận, huyện, phường, xã: Trong quý I năm 2023, HĐND, UBND các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không ban hành VBQPPL.

    b) Công tác kiểm tra, xử lý văn bản VBQPPL

    - Trong quý I năm 2023, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra 07 VBQPPL do UBND thành phố ban hành. Qua kiểm tra, chưa phát hiện văn bản sai về nội dung, thẩm quyền.

    - Đối với công tác kiểm tra VBQPPL theo thẩm quyền: Trong quý I năm 2022, HĐND, UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không ban hành VBQPPL. Do đó, Sở Tư pháp không tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền đối với VBQPPL do UBND quận, UBND, HĐND huyện ban hành.

    c) Công tác rà soát hệ thống hóa văn bản:

    Trong quý I năm 2023, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiến hành rà soát các VBQPPL của HĐND và UBND thành phố khi phát sinh căn cứ rà soát.

                                                                               Vũ Thanh Nguyên


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 1 8 2 8 5 0 4
Hôm nay: 732
Hôm qua: 4.120
Tuần này: 8.473
Tháng này: 23.762
Tổng cộng: 11.828.504

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>