Chỉ đạo khắc phục một số nội dung liên quan đến Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 16/05/2023 Lượt xem: 34


  Ngày 05/5/2023, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 2170/UBND-SNV về việc khắc phục một số nội dung liên quan đến Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Đà Nẵng.

Theo Chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) năm 2022 do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố, thành phố Đà Nẵng xếp hạng 05/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để cải thiện chỉ số và thứ hạng cải cách hành chính của thành phố năm 2023 và những năm tiếp theo, một số nội dung các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố cần chú trọng thực hiện, cụ thể:

a) Thủ trưởng các sở ban ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã xác định rõ mục tiêu “Cải cách hành chính phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”, tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.  Chủ động nghiên cứu các giải pháp mới phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương để xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính và triển khai thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại ngành, địa phương mình. Đồng thời xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, từng cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao phải chủ động đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành kế hoạch chung của thành phố.

b) Sở Tư pháp thực hiện các nội dung về theo dõi thi hành pháp luật; Tham mưu trình UBND thành phố thực hiện công bố, ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực đảm bảo theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

c) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tiếp tục triển khai, ban hành các văn bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan đến việc kết nối với nền tàng điện toán đám mây Chính phủ theo quy định. Tham mưu các giải pháp để đẩy mạnh tỷ lệ thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

d) Sở Tài chính có giải pháp để tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên so với năm 2022

đ) Sở Kế hoạch và Đầu tư có các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập, hoạt động doanh nghiệp theo đúng quy định; đảm bảo số lượng doanh nghiệp thành lập mới cao hơn năm trước; tham mưu các giải pháp để đảm bảo mức thu hút đầu tư của thành phố năm sau cao hơn năm trước

e) Sở Nội vụ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND nội dung xác định bộ chỉ số cải cách hành chính của thành phố Đà Nẵng theo quy định của Bộ Nội vụ

Ngoài ra, các đơn vị như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng... tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận trả kết quả, không để hồ sơ trễ hẹn, quá hạn trên thực tế. Đồng thời thực hiện tốt hơn nữa công tác công khai, tuyên truyền thông qua nhiều hình thức trực quan sinh động, qua đó tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi tham gia giao dịch.

Hi vọng rằng với những chỉ đạo cụ thể, công tác CCHC của thành phố sẽ đạt được những hiệu quả trong thời gian đến, đặc biệt là trên các lĩnh vực khó như thu hút đầu tư, đất đai, xây dựng...

                                                                   Vũ Thanh Nguyên


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 1 8 2 8 2 0 4
Hôm nay: 432
Hôm qua: 4.120
Tuần này: 8.173
Tháng này: 23.462
Tổng cộng: 11.828.204

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>