Một số nội dung mới theo Bộ Chỉ số đánh giá xếp hạng cải cách hành chính của thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 08/11/2019 Lượt xem: 908


UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5088/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2019 về việc thay thế Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 6124/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018của UBND thành phố. Theo đó Bộ chỉ số vẫn duy trì cách tính điểm theo hướng tính theo tỷ lệ phần trăm kết quả thực hiện của từng đơn vị; cụ thể: (Số % kết quả thực hiện x tổng số điểm)/(mức phần trăm tối đa theo từng tiêu chí); như vậy sẽ đảm bảo tính công bằng; tương xứng mức điểm với kết quả thực hiện.

 

    Về tiêu chí thành phần: Bổ Chỉ số năm đánh giá xếp hạng năm 2019 được xây dựng theo hướng khắc phục những tồn tại; hạn chế theo Bộ chỉ số đánh giá xếp hạng năm 2018; đồng thời dựa vào một số tiêu chí đánh giá xếp hạng theo Bộ Chỉ số của Bộ Nội vụ; chi tiết và lượng hóa hơn những tiêu chí thành phần, cụ thể như:

 

    Tiêu chí mới: Tổ chức thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình; Tiến hành công khai trên website của đơn vị về kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa một cửa liên thông; Tiến hành báo cáo số liệu thống kê tình hình hội họp trong năm đánh giá theo hướng dẫn của Sở Nội vụ; Tỷ lệ số hồ sơ được tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên tổng số sơ tiếp nhận (trừ các hồ sơ đối với TTHC theo danh mục được UBND thành phố phê duyệt về việc không thực hiện trả thông qua dịch vụ bưu chính công ích); Phương án chuyển giao một số nhiệm vụ hỗ trợ cho hoạt động quản lý hành chính nhà nước; Thực hiện công việc do UBND thành phố giao; Thực hiện tổ chức, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong năm triển khai đánh giá; Không hoàn thành nhiệm vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng được giao theo Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm của UBND thành phố; Không hoàn thành 100% công việc của UBND thành phố giao (Căn cứ kết quả theo dõi, đánh giá của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố).

 

    Tiêu chí sửa đổi, bổ sung:

 

    1. Ban hành Kế hoạch CCHC hàng năm đúng thời hạn (theo Công văn hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hàng năm của Sở Nội vụ); các hình thức tuyên truyền, gắn với từng hình thức là số điểm cụ thể, theo đó đơn vị tiến hành tổ chức Hội thi liên quan đến công tác cải cách hành chính (tọa đàm; sân khấu hóa…) sẽ được 01 điểm, đây là số điểm cao nhất trong các hình thức tuyên truyền.

 

    2. Thực hiện công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ít nhất 01 lần/năm; có chất lượng đảm bảo việc thêm mới, sửa đổi, hủy bỏ TTHC phù hợp quy định và yêu cầu thực tế (lấy ý kiến của Phòng kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố và thông qua theo dõi của phòng cải cách hành chính, Sở Nội vụ).

 

    3. Kiến nghị đơn giản hóa TTHC được phê duyệt tại Quyết định ban hành Phương án đơn giản hóa TTHC của thành phố hoặc được phê duyệt tại Bộ thủ tục hành chính của đơn vị.

 

    4. Triển khai đánh giá kết quả làm việc trên phần mềm đầy đủ và đúng thời gian quy định (tính theo số đợt đánh giá tháng/quý triển khai, nếu triển khai không đầy đủ 12 tháng/4 quý thì không có điểm).

 

    5. Có văn bản, chủ trương thống nhất chính sách hỗ trợ riêng của đơn vị và triển khai thực hiện trên thực tế đối với công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (ngoài chế độ theo quy định). Ghi chú: Chỉ tính đối với các chính sách do cơ quan ban hành, không tính chi hỗ trợ của các tổ chức chính trị xã hội (ví dụ: chi hỗ trợ của công đoàn, đoàn thanh niên), chính sách hỗ trợ riêng không tính phần kinh phí chi thu nhập tăng thêm hàng tháng.

 

    6. Tỷ lệ văn bản đi được gửi liên thông trên phần mềm/Tổng số văn bản đi gửi cho các cơ quan, đơn vị đã sử dụng phần mềm đạt từ 90% trở lên; Tỷ lệ văn bản đến được nhận liên thông đúng thời hạn trên phần mềm/Tổng số văn bản được gửi đến liên thông đạt từ 90% trở lên.

 

    7. Có tổ chức các hoạt động đối thoại hoặc tổ chức tập huấn cho các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị và xử lý các kiến nghị được nêu tra tại buổi đối thoại, tập huấn, theo đó tiêu chí này không tính đối với công tác tiếp dân định kỳ của lãnh đạo đơn vị theo quy định.

 

    8. Không thực hiện việc xin lỗi công dân hoặc không có văn bản giải thích cụ thể đối với các trường hợp hồ sơ trễ hẹn hoặc trả lại (kể cả trường hợp thẩm quyền quyết định của UBND thành phố), theo đó cách kiểm tra sẽ tính hồ sơ xin lỗi thông qua thông qua việc kiểm tra xác suất hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả thực tế tại đơn vị, tổng số hồ sơ xin lỗi/ tổng số hồ sơ trễ hẹn tại buổi kiểm tra.

 

Vũ Thanh Nguyên


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 1 8 2 0 3 8 3
Hôm nay: 352
Hôm qua: 3.382
Tuần này: 352
Tháng này: 15.641
Tổng cộng: 11.820.383

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>