UBND thành phố Đà Nẵng giao nhiệm vụ cho các sở ngành quận huyện tăng cường quản lý đối với lĩnh vực tín ngưỡng
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 12/02/2020 Lượt xem: 64


    Đầu năm 2020, thực hiện chủ trương của Ban Tôn giáo Chính phủ về công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, đồng thời từ cơ sở tình hình thực tế hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng đã tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện tăng cường công tác quản lý đối với lĩnh vực này.

    UBND thành phố đã Giao Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) thành phố theo nhiệm vụ được phân công quản lý nhà nước về tín ngưỡng tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, nắm tình hình hoạt động tín ngưỡng, nhất là một số hoạt động tín ngưỡng phổ biến như: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, vua Hùng, anh hùng dân tộc, thờ Mẫu, tín ngưỡng cầu ngư…tín ngưỡng có dấu hiệu ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, an toàn xã hội, một số tín ngưỡng có đặc điểm gần với tôn giáo và các “hiện tượng tôn giáo mới” phát sinh từ tín ngưỡng hiện nay; Hướng dẫn địa phương triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật liên quan về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng; Tuyên truyền, phổ biến cập nhật thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng cho những đối tượng thực hành tín ngưỡng như: người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người chuyên hoạt động tín ngưỡng (thủ nhang, thanh đồng, thầy cúng…) để họ hiểu và thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật; Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đăng ký hoạt tín ngưỡng; bầu, cử người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, di dời cơ sở tín ngưỡng, công trình phụ trợ thuộc cơ sở tín ngưỡng, việc quyên góp, quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng không phải là di sản văn hóa; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của các loại hình tín ngưỡng, bao gồm việc thực hành nghi lễ, người chuyên hoạt động tín ngưỡng không phải là di sản văn hóa phi vật thể…Đối với những nội dung liên quan đến tín ngưỡng chưa được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật thì tùy từng trường hợp, báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ để thống nhất giải quyết phù hợp với thực tiễn;

    Giao Sở Văn hóa và Thể thao thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng tại các cơ sở tín ngưỡng; hướng dẫn, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật đối với những cơ sở tín ngưỡng là di sản văn hóa; chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo, rà soát việc phát hiện, hỗ trợ việc thực hành, truyền dạy và tôn vinh cá nhân, cộng đồng thực hành tín ngưỡng là di sản văn hóa phi vật thể; việc thực hiện pháp luật về tổ chức và quản lý lễ hội tín ngưỡng.

    Giao Sở Xây dựng thành phố trên cơ sở quy hoạch và quỹ đất của địa phương, xem xét, giải quyết cho khôi phục, trùng tu những cơ sở tín ngưỡng đã bị xuống cấp và xây dựng mới cơ sở tín ngưỡng đáp ứng nhu cầu chính đáng của cộng đồng dân cư; Không để người dân xây dựng các điện, phủ tư nhân trái phép nhằm tổ chức các hoạt động tín ngưỡng tập trung đông người gây mất trật tự xã hội; xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép các cơ sở tín ngưỡng;

    Giao Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác quản lý thông tin và các ấn phẩm, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, đồng thời vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác không tin theo và tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật; tuyên truyền những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng để nhân dân giữ gìn, phát huy, phê phán và đấu tranh các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh để vi phạm pháp luật; phê phán các nghi lễ, tín ngưỡng mang tính hũ tục, tàn bạo, không còn phù hợp với đời sống hiện đại; Hướng dẫn các cơ quan báo chí không đưa các tin, bài, phóng sự về các hiện tượng “tâm linh”, “ngoại cảm” chưa có kết luận khoa học, chưa rõ về bản chất hoạt động gây tâm lý hoang mang, để các cá nhân, tổ chức lợi dụng hoạt động khuếch trương thanh thế;

    Giao Công an thành phố kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế những vụ việc phức tạp, điểm nóng trên địa bàn thành phố liên quan đến hoạt động tín ngưỡng; Những hoạt động tín ngưỡng ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội, an ninh trật tự, xâm hại sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác, chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc, hoạt động mê tín dị đoan… cần đấu tranh, ngăn chặn, sử dụng đồng bộ các biện pháp: tuyên truyền giáo dục, xử lý hành chính, đấu tranh chính trị, xử lý các đối tượng cầm đầu, cốt cán;

   Giao UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã thực hiện một số nội dung: Hướng dẫn để cộng đồng dân cư có cùng tín ngưỡng bầu, cử người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng theo đúng trình tự, thủ tục quy định (trừ cơ sở tín ngưỡng là nhà thờ dòng họ) để chịu trách nhiệm trước pháp luật về về các hoạt động diễn ra tại cơ sở tín ngưỡng; xem xét kỹ khi công nhận kết quả bầu, cử người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng. Có cơ chế tuyển chọn người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, ban tổ chức lễ hội tín ngưỡng đảm bảo là những công dân tốt, có uy tín trong cộng đồng, có hiểu biết về ý nghĩa và nghi lễ của tín ngưỡng; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo,… để nâng cao năng lực và trách nhiệm cho đội ngũ này; Phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tăng cường vận động người đại diện, người có uy tín trong cộng đồng có tín ngưỡng, phát huy vai trò của đảng viên, hội viên các tổ chức chính trị, xã hội là người am hiểu tín ngưỡng giữ gìn, phát huy những giá trị tốt đẹp, giảm thiểu những hạn chế, tiêu cực trong hoạt động tín ngưỡng. Phát hiện, tôn vinh người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, những người chuyên hoạt động tín ngưỡng có nhiều đóng góp tích cực trong việc giữ gìn, phát huy giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc./.

              Đinh Đức Hiền        


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 4 2 9 3 0 5 8
Hôm nay: 368
Hôm qua: 6.480
Tuần này: 12.855
Tháng này: 6.848
Tổng cộng: 4.293.058

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 401/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/10/2014

Đăng nhập/a>