Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 04/03/2020 Lượt xem: 146


    Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và đăng tải lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ


    Trên cơ sở triển khai, thực hiện Luật số 52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức (được thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV ngày 25/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2020), Quốc hội giao cho Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, thay thế cho cho Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV (Nguồn: Đài Tiếng nói Việt Nam)

    Dự thảo Nghị định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP; đồng thời chỉ sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung để phù hợp với Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức và nhu cầu thực tiễn.

    Theo đó, dự thảo Nghị định cần đáp ứng các điều kiện: Thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách hệ thống pháp luật và cải cách hành chính trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; quán triệt quan điểm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; nâng cao trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập; thúc đẩy quá trình đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần của Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; kế thừa quy định còn phù hợp trong các văn bản pháp luật của Chính phủ trước đây, bổ sung những nội dung mới từ đó xây dựng dự thảo với cơ cấu, bố cục hợp lý; nội dung khả thi; đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

    Nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay và trong thời gian tới, dự thảo Nghị định cũng đã quy định cụ thể về điều kiện, thẩm quyền tuyển dụng; nội dung, hình thức thi tuyển và xét tuyển; trình tự, thủ tục tuyển dụng; tập sự; thay đổi chức danh nghề nghiệp; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác; thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý; thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với viên chức.

    Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề xuất dự thảo Nghị định có 5 Chương với 70 Điều, cụ thể:

    - Chương 1: Các quy định chung, bao gồm 3 điều, từ Điều 1 đến Điều 3.

    - Chương 2: Tuyển dụng viên chức, gồm 19 điều, từ Điều 4 đến Điều 22, chia thành 6 mục:

    + Mục 1. Điều kiện, thẩm quyền tuyển dụng

    + Mục 2. Thi tuyển viên chức

    + Mục 3. Xét tuyển viên chức

    + Mục 4. Trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức

    + Mục 5. Hợp đồng làm việc

    + Mục 6. Tập sự

    - Chương 3: Sử dụng viên chức, bao gồm 39 điều, từ Điều 23 đến Điều 61, chia thành 6 mục:

    + Mục 1. Bố trí, phân công công tác, biệt phái viên chức

    + Mục 2. Xây dựng và thay đổi chức danh nghề nghiệp

    + Mục 3. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác đến tuổi nghỉ hưu đối với viên chức quản lý

    + Mục 4. Thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý

    + Mục 5. Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu

    + Mục 6. Chuyển đổi và chuyển tiếp đối với viên chức

    - Chương 4: Quản lý viên chức, bao gồm 6 điều, từ Điều 62 đến Điều 67

    - Chương 5: Điều khoản thi hành, bao gồm 3 điều, từ Điều 68 đến Điều 70.

    Dự thảo Nghị định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được đăng tải tại: https://www.moha.gov.vn/van-ban-du-thao.html?id=42906 (thời hạn lấy ý kiến từ ngày 28/02/2020 đến ngày 28/4/2020)./.

 

Nguồn: https://www.moha.gov.vn

Quốc Tín


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 0 4 3 8 5 4 7
Hôm nay: 3.452
Hôm qua: 4.760
Tuần này: 29.609
Tháng này: 248.717
Tổng cộng: 10.438.547

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>