Cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố
Người đăng tin: Ngày đăng tin: 10/07/2018 Lượt xem: 187


 

BQL các khu công nghiệp và chế xuất

Văn phòng Đơn vị sự nghiệp

- Văn phòng
- Phòng Kế hoạch tổng hợp
- Phòng Quản lý đầu tư
- Phòng Quản lý doanh nghiệp
- Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường  
- Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng
- Phòng Quản lý lao động

- TT giới thiệu việc làm Khu công nghiệp
- CT phát triển và khai thác hạ tầng khu CN Đà Nẵng

   
Sở Công thương
Văn phòng Chi cục Đơn vị sự nghiệp
- Văn phòng Sở
- Thanh tra
- Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp
- Phòng Quản lý Công nghiệp
- Phòng Quản lý năng lượng
- Phòng Quản lý Thương mại
- Phòng QL kỹ thuật an toàn - môi trường
- Phòng Quản lý xuất nhập khẩu        

 

- Chi cục Quản lý thị trường (QLNN) - CT quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng
- TT Xúc tiến thương mại ĐN
- TT Khuyến công & tư vấn Phát triển công nghiệp
- TT về các vấn đề WTO
     
Sở Giáo dục và đào tạo
Văn phòng Đơn vị sự nghiệp

- Phòng Giáo dục mầm non
- Phòng Giáo dục tiểu học
- Phòng Giáo dục Trung học
- Phòng Tổ chức cán bộ
- Phòng Kế hoạch tài chính
- Văn phòng Sở
- Thanh tra Sở
- Phòng Chính trị, tư tưởng
- Phòng GD thường xuyên, GD chuyên nghiệp và đại học
- Phòng Công nghệ thông tin và khảo thí và kiểm định chất lượng

 

1 Trường THPT Phan Châu Trinh
2 Trường THPT Trần Phú
3 Trường THPT Thái Phiên
4 Trường THPT Hoàng Hoa Thám
5 Trường THPT Lê Quý Đôn
6 Trường THPT Hoà Vang
7 Trường THPT Nguyễn Trãi
8 Trường THPT Ông ích Khiêm
9 Trường THPT Ngũ Hành Sơn
10 Trường THPT Ngô Quyền
11 Trường THPT Nguyễn Hiền
12 Trường THPT Phạm Phú Thứ
13 Trường THPT Phan Thành Tài
14 Trường THPT Tôn Thất Tùng
15 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền
16 Trường THPT Thanh Khê
17 Trường THPT Cẩm Lệ
18 Trường PT chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu
19 Trường Chuyên biệt Tương Lai
20 Trường THCS Nguyễn Khuyến
21 TT GDTX số 1
22 TT GDTX số 2
23 TT GDTX số 3
24 Trường THPT Liên Chiểu
25 Trường THPT Võ Chí Công
 

   
Sở Giao thông vận tải
Văn phòng Đơn vị sự nghiệp
- Văn phòng Sở
- Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
- Phòng Quản lý vận tải và phương tiện và người lái
- Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông
- Phòng Kế hoạch - Đầu tư
- Phòng Tài chính - kế toán
- Thanh tra Sở
- Văn phòng Ban An toàn giao thông
- TT Đăng kiểm xe cơ giới
- BQLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông
- Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng
- Trường Trung cấp nghề giao thông công chính ĐN
- CT Quản lý cầu đường
- Cảng vụ đường thủy nội dịa thành phố Đà Nẵng
   
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn phòng Đơn vị sự nghiệp
- Văn phòng Sở
- Thanh tra Sở
- Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
- Phòng Đăng ký kinh doanh
- Phòng Kinh tế đối ngoại
- Phòng Kinh tế ngành
- Phòng Đấu thầu, thẩm định và Giám sát đầu tư
- Phòng Khoa giáo, Văn xã
- Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

- TT Hợp tác đầu tư và Quản lý các dự án tại Lào thành phố Đà Nẵng

- Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp

   
Sở Khoa học và Công nghệ
Văn phòng Chi cục Đơn vị sự nghiệp

- Văn phòng Sở
- Phòng Quản lý Khoa học
- Thanh tra Sở
- Phòng Quản lý chuyên ngành
- Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ
- Phòng QL KH&CN cơ sở
- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- TT Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng
- TT Thông tin khoa học và công nghệ
- TT Công nghệ sinh học
- TT kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (thuộc Chi cục)

     
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Văn phòng Chi cục Đơn vị sự nghiệp

- Văn phòng Sở
- Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Phòng Người có công
- Phòng Việc làm - An toàn lao động
- Phòng Lao động - Tiền lương – BHXH
- Phòng dạy nghề
- Phòng Bảo trợ xã hội
- Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới
- Thanh tra Sở

- Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội - Ban Nghĩa trang
- TT Bảo trợ xã hội
- TT Phụng dưỡng người có công cách mạng
- TT Điều dưỡng người tâm thần
- TT Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng
- TT Giáo dục dạy nghề 05 – 06
- Cơ sở quản lý người nghiện ma túy không nơi cư trú
- TT Cung cấp dịch vụ công tác xã hội
- Trường PTTH Hermann Gmeiner
- TT Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng
     
Sở Ngoại vụ
Văn phòng Đơn vị sự nghiệp
- Văn phòng Sở
- Phòng Lễ tân đối ngoại
- Phòng Lãnh sự - Việt Kiều
- Phòng Hợp tác Quốc tế
- Thanh tra Sở
- TT Phục vụ đối ngoại
- Văn phòng đại diện TP tại Tokyo Nhật Bản
- TT Đào tạo tiếng Anh Việt Nam Ấn Độ
   
Sở Nội vụ
Văn phòng Ban và Chi cục Đơn vị sự nghiệp
- Văn phòng
- Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên
- Phòng Công chức, viên chức
- Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ
- Phòng Cải cách hành chính
- Thanh tra Sở

- Ban Tôn giáo (QLNN)
- Ban Thi đua - khen thưởng (QLNN)
- Chi cục Văn thư, lưu trữ

 

 

- Trung tâm lưu trữ (thuộc Chi cục Văn thư, lưu trữ

- Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

     
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Văn phòng Chi cục Đơn vị sự nghiệp
- Phòng Tổ chức - Cán bộ
- Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Phòng Quản lý xây dựng công trình
- Phòng Phát triển nông thôn
- Văn phòng Sở
- Thanh tra Sở
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y
- Chi cục Thuỷ sản
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
- Chi cục Thuỷ lợi
- Chi cục Kiểm lâm
- Chi cục QLCL nông, lâm, thủy sản

- BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang Đà Nẵng
- TT Khuyến Ngư Nông Lâm

- Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa (trực thuộc chi cục Kiểm lâm)

- Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai (trực thuộc chi cục Thủy lợi)
 

     
Sở Tài chính
Văn phòng

- Phòng Quản lý ngân sách
- Phòng Tài chính hành chính - sự nghiệp
- Phòng Tài chính Đầu tư
- Phòng Quản lý Giá và Công sản
- Văn phòng Sở
- Thanh tra Sở
- Phòng Tài chính doanh nghiệp

- Phòng Tin học và Thống kê

 
Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn phòng Chi cục Đơn vị sự nghiệp

- Phòng Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
- Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám
- Thanh tra Sở
- Văn phòng Sở  

- Phòng Kế hoạch tài chính

- Phòng Khoáng sản

- Phòng Tài nguyên nước

- Chi cục Bảo vệ Môi trường
- Chi cục Biển và hải đảo  
- Chi cục Quản lý đất đai

- TT kỹ thuật tài nguyên và môi trường
- TT Phát triển quỹ đất
- Văn phòng đăng ký đất đai
- Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng
- TT Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
- Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường
     
Sở Thông tin và Truyền thông
Văn phòng Đơn vị sự nghiệp
- Thanh tra Sở
- Văn phòng Sở
- Phòng Kế hoạch và Đầu tư
- Phòng Bưu chính - Viễn thông
- Phòng Công nghệ thông tin
- Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản
- TT Công nghệ thông tin - Truyền thông
- TT Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng
- Tạp chí Điện tử thông tin và truyền thông
- TT thông tin dịch vụ công
- Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng
   
Sở Tư pháp
Văn phòng Đơn vị sự nghiệp

- Văn phòng Sở
- Phòng xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
- Phòng phổ biến giáo dục pháp luật
- Phòng Hành chính Tư pháp
- Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
- Thanh tra Sở
- Phòng Lý lịch tư pháp
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
- Phòng Bổ trợ tư pháp

- Phòng Công chứng số 1
- Phòng Công chứng số 2
- Phòng Công chứng số 3
- TT Dịch vụ bán đấu giá tài sản
- TT Trợ giúp pháp lý nhà nước
   
Sở Văn hóa và Thể thao
Văn phòng Đơn vị sự nghiệp

- Văn phòng Sở
- Thanh tra Sở
- PhòngKế hoạch Tài chính
- Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình
- Phòng Quản lý Văn hóa
- Phòng Thể dục thể thao quần chúng

- Phòng Thể thao thành tích cao
 

1 Thư viện Khoa học - Tổng hợp
2 TT Quản lý Quảng cáo Đà Nẵng
3 Trung Tâm Tổ chức sự kiện và lễ hội Đà Nẵng
4 Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV thể dục thể thao Đà Nẵng
5 Bảo tàng Đà Nẵng
6 Bảo tàng Điêu khắc Chăm
7 Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh
8 TT phát hành phim và chiếu bóng Đà Nẵng
9 TT thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng
10 TT Thể dục - Thể thao người lớn tuổi
11 Cung thể thao Tuyên Sơn
12 Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng
13 TT Quản lý Di sản văn hóa thành phố Đà Nẵng
14 TT Văn hóa thành phố Đà Nẵng
15 Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng
   
Sở Du lịch
Văn phòng Đơn vị sự nghiệp
- Văn phòng
- Thanh tra
- Phòng Quản lý lữ hành
- Phòng Quản lý cơ sở lưu trú
- Phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch
- Trung tâm Xúc tiến Du lịch
- Bản Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng
- Tạp chí Du lịch Đà Nẵng
 
   
Sở Y tế
Văn phòng Chi cục Đơn vị sự nghiệp
- Văn phòng Sở
- Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Phòng Nghiệp vụ Y
- Phòng Nghiệp vụ dược
- Thanh tra
- Phòng Tổ chức cán bộ
- Phòng Quản lý hành nghề y tế tư nhân
- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

1 Bệnh viện Đà Nẵng
2 Bệnh viện Tâm thần
3 Bệnh viện Da liễu
4 Bệnh viện Mắt
5 Bệnh viện Y học cổ truyền
6 Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
7 Bệnh viện Phục hồi chức năng
8 TT Răng Hàm Mặt
9 TT Truyền thông giáo dục sức khỏe
10 TT Y tế dự phòng
11 TT Chăm sóc sức khoẻ sinh sản
12 TT cấp cứu
13 TT Kiểm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thành phố
14 TT Pháp y
15 TT Kiểm dịch y tế Quốc tế
16 TT Phòng, chống HIV/AIDS
17 TT Giám định Y khoa
18 TT Y tế quận Hải Châu
19 TT Y tế quận Sơn Trà
20 TT Y tế quận Liên Chiểu
21 TT Y tế quận Ngũ Hành Sơn
22 TT Y tế quận Thanh Khê
23 TT Y tế huyện Hoà Vang
24 TT Y tế quận Cẩm Lệ
25 TT Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Y tế
26 Bệnh viên Phụ sản - Nhi
27 Bệnh viện Ung bướu
 

     
Sở Xây dựng
Văn phòng Đơn vị sự nghiệp

- Phòng Quy hoạch - Kiến trúc
- Phòng Phát triển đô thị
- Phòng Hạ tầng kỹ thuật
- Phòng Quản lý xây dựng
- Thanh tra Sở
- Văn phòng Sở
- Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng
- Phòng Cấp phép xây dựng
- Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản
 

- TT Tư vấn kỹ thuật xây dựng
- Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng
- CT QL vận hành Điện chiếu sáng công cộng
- CT Quản lý nhà Đà Nẵng
- CT Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng
- TT Kiểm định chất lượng xây dựng ĐN
- CT Cây xanh Đà Nẵng

- Chi cục Giám định chất lượng xây dựng (Chi cục)

   
Văn phòng HĐND thành phố
Văn phòng
- Phòng Tổng hợp
- Phòng Xử lý nhanh thông tin đường dây nóng
- Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị
 
 
Văn phòng UBND thành phố
Văn phòng Đơn vị sự nghiệp
- Phòng Khoa giáo - Văn xã
- Phòng Kinh tế
- Phòng Nội chính
- Phòng Tổng hợp
- Phòng Quản lý Đầu tư
- Phòng Quản lý Đô thị
- Phòng Hành chính - Tổ chức
- Phòng Quản trị - Tài vụ
- Văn phòng đại diện UBND thành phố tại HN
- Ban Tiếp Công dân
- Cổng thông tin điện tử thành phố
- Nhà khách UBND thành phố

 
   
Thanh tra
Văn phòng

- Văn phòng
- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 (Phòng Thanh tra 1)
- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 (Phòng Thanh tra 2)
- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 (Phòng Thanh tra 3)
- Phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng
- Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Văn phòng Đơn vị sự nghiệp

- Văn phòng
- Ban Kế hoạch -Đầu Tư
- Ban Kế toán - Tài chính;
- Ban hỗ trợ và xúc tiến đầu tư,
- Ban Quy hoạch, XD và Môi trường

- Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Khu công nghệ cao ĐN
Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng
Văn phòng Đơn vị sự nghiệp

- Văn phòng
- Phòng Công tác thanh tra
- Phòng Nghiệp vụ
 


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 5 0 9 8 5 8
Hôm nay: 2.074
Hôm qua: 2.918
Tuần này: 0
Tháng này: 17.789
Tổng cộng: 1.509.858

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 401/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/10/2014

Đăng nhập/a>