Những trăn trở về công tác văn thư lưu trữ trước thềm năm mới 2019
Người đăng tin: Ngày đăng tin: 08/02/2019 Lượt xem: 80


Văn thư, lưu trữ là công tác không thể thiếu trong hoạt động của mỗi cơ quan và là công việc của tất cả công chức, viên chức chứ không riêng một cá nhân. Nó có vai trò gắn kết và lưu giữ mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức và có vai trò rất quan trọng đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực hiện các quy định của pháp luật, trong thời gian qua công tác văn thư, lưu trữ ở thành phố Đà Nẵng đã đạt một số kết quả nhất định, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của mỗi cơ quan và phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu của các cơ quan, cá nhân.

 

Tuy nhiên, qua theo dõi, kiểm tra thực tế tại các cơ quan trên địa bàn thành phố cho thấy công tác văn thư, lưu trữ vẫn còn nhiều trăn trở, đó là: Thủ trưởng một số cơ quan chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác hoạt động văn thư, lưu trữ; công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ còn kiêm nhiệm nhiều công việc khác, chưa qua đào bồi dưỡng nghiệp vụ còn nhiều nên chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, nội dung của công tác văn thư lưu trữ tại cơ quan; thống kê danh mục hồ sơ chưa bao quát hết các công việc hình thành của cơ quan; công chức, viên chức chưa chủ động trong việc lập hồ sơ công việc; chưa thu thập hồ sơ, tài liệu kịp thời, đầy đủ vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; tài liệu một số cơ quan còn lưu trữ phân tán nhiều nơi; diện tích kho lưu trữ hiện hành các cơ quan chưa đáp ứng nhu cầu thu thập, bảo quản tài liệu, đặc biệt là các cơ quan đang làm việc trong Trung tâm Hành chính thành phố nhưng thành phố chưa triển khai xây dựng kho lưu trữ hiện hành dùng chung; diện tích kho lưu trữ lịch sử đã hết diện tích bảo quản tài liệu nhưng việc triển khai xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng chậm; văn bản điện tử đang hình thành với số lượng rất lớn nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa có văn bản hướng dẫn, quy định nên công tác quản lý văn bản điện tử trên môi trường mạng và công tác lập hồ sơ điện tử của các cơ quan chưa được triển khai. Thành phố cũng chưa tổ chức triển lãm để giới thiệu tài liệu lưu trữ đến với công chúng; việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ chưa được quan tâm đúng mức.

 

Để công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng đi vào nền nếp, chất lượng và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, đặc biệt triển khai hiệu quả tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017, thành phố cần khắc phục những nội dung, đó là:

 

(1) Thủ trưởng cơ quan cần quan tâm, chú trọng, đầu tư xứng đáng đối với lĩnh vực văn thư, lưu trữ trong cơ quan của mình; cơ quan chức năng cần lấy kết quả đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan để xem xét, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của thủ trưởng cơ quan theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 35/CT-TTg.

 

(2) Rà soát, sửa đổi, ban hành đầy đủ các văn bản liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ; đặc biệt thống kê ban hành danh mục hồ sơ đầy đủ với những công việc thực tế trong hoạt động của cơ quan, tạo cơ sở để công chức, viên chức lập hồ sơ và quản lý, thu thập toàn bộ hồ sơ, là góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho mỗi cá nhân trong cơ quan đối với lập hồ sơ. Đưa việc chấp hành pháp luật về văn thư, lưu trữ là một trong các tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của mỗi công chức, viên chức.

 

(3) Thủ trưởng cơ quan chú trọng công tác chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ; tăng cường công tác khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ cơ quan; chỉ đạo rà soát, tổng hợp tài liệu lưu trữ của cơ quan, tránh để tài liệu tích đống, lưu trữ phân tán nhiều nơi; tạo điều kiện cho người làm công tác văn thư, lưu trữ tự nghiên cứu, thường xuyên trao đổi, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ.

 

(4) Cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đối với việc quản lý văn bản điện tử và hồ sơ điện tử. Từ đó, thành phố nâng cấp, hoàn thiện tính năng lập hồ sơ điện tử trên Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Phần mềm Một cửa (đối với lập hồ sơ một cửa điện tử); đưa vào áp dụng hiệu quả phần mềm nhận dạng và bóc tách thông tin văn bản tại bộ phận văn thư để giảm tải công việc cho người làm công tác văn thư và áp dụng số hóa tài liệu tại Phần mềm Lưu trữ dùng chung của thành phố.

 

(5) Thành phố sớm triển khai xây dựng kho lưu trữ hiện hành dùng chung và đẩy nhanh tiến độ xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng giai đoạn 2 để đáp ứng nhu cầu thu thập, bảo quản, bảo vệ tài liệu lưu trữ của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố.

 

(6) Thực hiện việc tuyên truyền, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ đặc biệt là giới thiệu đến công chúng khối tài liệu về quản lý ruộng đất trước năm 1954 đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử thành phố./.

 


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 0 4 3 8 6 0 8
Hôm nay: 3.513
Hôm qua: 4.760
Tuần này: 29.670
Tháng này: 248.778
Tổng cộng: 10.438.608

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>