PHONG TRÀO “DÂN VẬN KHÉO”: NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN
Người đăng tin: Ngày đăng tin: 08/02/2019 Lượt xem: 66


Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn thành phố ngày càng triển khai hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Mô hình tủ quần áo "Ai thừa ủng hộ, ai thiếu đến nhận" được Chi hội phụ nữ số 24

phường Khuê Trung quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

 

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền ở các quận, huyện, xã, phường trên địa bàn thành phố và sự ủng hộ của các ngành, đoàn thể và nhân dân, Phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2019 tiếp tục thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, từng đơn vị cơ sở được thể hiện qua các kết quả rất đáng ghi nhận:

 

Thứ nhất: Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

 

Năm 2019 là một năm với những thách thức, khó khăn lớn, tác động đến hầu hết các ngành, các lĩnh vực, ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm trạng của nhân dân.Nắm bắt được tình hình, Thành ủy, UBND thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành chăm lo và thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, đề ra nhiều chủ trương, chính sách mới phù hợp lòng dân. Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố; qua đó có giải pháp kịp thời, động viên nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua. Các địa phương đều nỗ lực trong thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", nhiều phong trào được triển khai có hiệu quả trên thực tế như phong trào tiết kiệm giúp hộ đặc biệt nghèo với nhiều mô hình "nuôi heo đất", "nuôi trâu vàng", "hũ gạo tình thương", hũ gạo "Vì người nghèo"… Ủy ban Mặt trận, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp có nhiều giải pháp vận động giúp hộ nghèo xóa nhà tạm, hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà xuống cấp, hỗ trợ dạy nghề, tạo điều kiện về công việc cho người dân. Do làm tốt các công tác tuyên truyền vận động, nhân dân hăng hái thi đua, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, củng cố đại đoàn kết dân tộc.

 

Thứ hai: Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân

 

Nhiều nơi đã có cách làm khéo giúp các hộ nghèo phương tiện xe máy, xe nước mía, máy trộn bê tông, dụng cụ phục vụ dịch vụ ăn uống, hỗ trợ dạy nghề… để tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập (năm 2019 tạo việc làm tăng thêm cho 24.500 lao động). Hỗ trợ sửa chữa, xây mới 2.471 nhà cho đối tượng người có công với tổng kinh phí gần 79 tỷ đồng; thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo năm 2018, đưa chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 về đích trước 2 năm với 4.889 hộ thoát nghèo, vượt 19,9% kế hoạch; ước cuối năm còn 2.319 hộ nghèo còn sức lao động, chiếm tỷ lệ 0,91% tổng số hộ. Công tác bảo trợ xã hội, các chương trình bảo vệ chăm sóc trẻ em được thực hiện có kết quả tốt; công tác phòng chống tệ nạn xã hội được quan tâm… Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị giúp nhiều cán bộ bám sát địa bàn, kiên trì vận động thuyết phục, có cách làm hiệu quả giúp được nhiều hộ thoát nghèo, làm tốt các công tác về từ thiện nhân đạo...Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", nhiều địa phương, đơn vị đã tập trung tuyên truyền, vận động xây dựng khu dân cư tự quản, xây dựng "cơ quan văn hóa", "văn hóa doanh nghiệp"; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường và đã triển khai có hiệu quả; chương trình "Thanh niên tình nguyện xây dựng thành phố môi trường", ra quân vệ sinh môi trường tại tuyến đường phố chính, tuyến đường ven biển, xóa các bảng quảng cáo, rao vặt trái phép, "Tổ phụ nữ thu gom, phân loại rác thải từ hộ gia đình", ngày "chủ nhật xanh - sạch - đẹp" của Hội Phụ nữ các cấp, đoạn đường "an toàn – văn minh – sạch đẹp" của Hội Cựu chiến binh; Mô hình tủ quần áo "Ai thừa ủng hộ, ai thiếu đến nhận" tại Chi hội phụ nữ phường Khuê Trung… đã góp phần làm cho thành phố khang trang, sạch đẹp.Đặc biệt, nhiều đơn vị, cán bộ đã bám sát địa bàn, kiên trì vận động thuyết phục, có cách làm hiệu quả giúp được nhiều hộ thoát nghèo, làm tốt công tác từ thiện nhân đạo như: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xây dựng "Khu dân cư văn hoá biển tại Kim Liên" (Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu).

 

Thứ ba: Góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

 

Nhằm phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng an ninh toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, và cũng hưởng ứng phong trào thi đua "Dân vận khéo", các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các lực lượng giải quyết các vụ truyền đạo trái phép, tổ chức giáo dục kiến thức quốc phòng cho các chức sắc tôn giáo. Hoạt động của các đơn vị vũ trang trên địa bàn thành phố ở các xã, phường được phân công ngày càng đi vào nề nếp, có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.Ngoài ra, các cấp ủy đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, nâng cao ý thức cảnh giác cách mang chống lại mọi âm mưu và các thủ đoạn của các thế lực thù địch thông qua các hoạt động như: "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội", "Phụ nữ Thanh Khê nói không với biêu hụi, cờ bạc, số đề"… Các mô hình "Dân vận khéo" được xây dựng từ những năm trước cũng tiếp tục duy trì, góp phần không nhỏ, chuyển biến công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Thứ tư: Góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện

 

Lãnh đạo các cấp, các ngành đã có nhiều chuyển đổi phong cách làm việc theo hướng gần dân, sát cơ sở, tăng cường hình thức đối thoại và hòa giải nên tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Qua đó, đã khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo và nguồn lực trong nhân dân, tạo điều kiện để người dân thật sự làm chủ, góp công sức xây dựng thành phố, thực hiện tốt các chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng. Thực hiện tốt chức năng xây dựng Đảng, chính quyền và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể đã quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, bước đầu thực hiện được vai trò giám sát nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ qua lieu, tham nhũng, lãng phí.

 

Nhìn chung, trong năm 2019, phong trào thi đua "Dân vận khéo" và xây dựng mô hình "Dân vận khéo" tiếp tục được triển khai có hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nhiều điển hình, mô hình, cá nhân "Dân vận khéo" xuất hiện gắn với cải cách hành chính và lề lối làm việc của cán bộ, công chức; nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác dân vận được nâng lên, tinh thần trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, tham mưu của hệ thống dân vận, của đội ngũ cán bộ dân vận có chuyển biến. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở cơ sở; đồng thời việc kết hợp đồng bộ giữa công tác dân vận với hoạt động quản lý, điều hành, tìm ra những biện pháp hiệu quả để giải quyết nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, tập thể, cá nhân, được quần chúng đồng tình, hưởng ứng; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng ghi nhận, thì vẫn còn một số điểm cần khắc phục như: chất lượng hoạt động và hiệu quả của một số mô hình ở một số đơn vị, địa phương chưa thực sự có sức lan tỏa, thiếu tính bền vững. Nhiều địa phương, đơn vị chưa tập trung đầu tư xây dựng, nhân rộng điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực, chưa chú ý nội dung "khéo" trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; Công tác kiểm tra, đôn đốc phong trào chưa chú trọng; việc phát hiện, tổng kết, nhân rộng cách làm hay chưa được chú ý đúng mức.

 

Trong năm 2020 sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Dân vận khéo", phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong việc tổ chức và động viên các tầng lớp nhân dân tham gia mạnh mẽ các phong trào thi đua "Dân vận khéo", thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.Tùy theo đặc thù của mỗi ngành và mỗi địa phương, nên chọn một số nội dung để tập trung lãnh đạo, làm tốt công tác phối hợp để huy động mọi nguồn lực trong nhân dân, qua đó phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức thiết, chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị làm tốt công tác dân vận, tạo niềm tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; Đổi mới phương pháp làm công tác dân vận theo hướng sát cơ sở, gần dân.


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 6 4 2 0 6 3 3
Hôm nay: 2.496
Hôm qua: 3.835
Tuần này: 0
Tháng này: 19.245
Tổng cộng: 6.420.633

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Đăng nhập/a>