Giới thiệu Tổng quan
Người đăng tin: Ngày đăng tin: 06/02/2014 Lượt xem: 4743


Phải biến ước mơ xây dựng và phát triển thành phố thân yêu giàu mạnh thành hành động cách mạng sôi nổi trên toàn thành phố.

 

Chúng ta quyết tâm xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp với một đội ngũ công chức vững mạnh, trong sạch, năng động, có tác phong nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm, biết dấn thân vì sự nghiệp chung, thực hiện đúng chức năng và quyền lực hành pháp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả trong khuôn khổ pháp luật và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, hướng vào dân, phục vụ dân, tôn trọng dân, phát huy sức dân và chịu sự giám sát của dân, biết nghĩ trước cái nghĩ của dân, biết lo trước cái lo của dân. Phải tập trung xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng và thực hiện thật tốt chính sách an dân, xây dựng niềm tin vững chắc của dân với Đảng.

 

Đó chính là quyết tâm sắt đá, là lời hứa thiêng liêng của Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng trước anh linh của biết bao thế hệ đã hy sinh trên mảnh đất này vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đó chính là cam kết đầy trách nhiệm của chúng ta với muôn đời con cháu mai sau. Đó cũng chính là niềm tin và hành động thiết thực nhất của tất cả chúng ta dâng lên ngày lễ trọng thể và đầy ý nghĩa này.

(Trích diễn văn mittinh kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2005) do đồng chí Nguyễn Bá Thanh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng trình bày)

 

1. Quá trình thành lập và phát triển đơn vị
    Ban Tổ chức chính quyền thành phố Đà Nẵng được thành lập tại Quyết định số 11/QĐ-UB ngày 03/01/1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng. Ngày 10/12/2004, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 159/2003/QĐ-UB về việc đổi tên Ban Tổ chức chính quyền thành phố Đà Nẵng thành Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng. Năm 2008, Sở thực hiện sáp nhập Ban Tôn giáo, Ban Thi đua - Khen thưởng; chuyển chức năng quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ từ Văn phòng UBND thành phố sang Sở Nội vụ thành phố. Năm 2011, theo chủ trương chung, Sở thành lập phòng Công tác thanh niên.

 

2. Vị trí, chức năng
- Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, có chức năng tham mưu và giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn thành phố gồm: Tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.
- Sở Nội vụ chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn
    Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, huyện.

 

4. Cơ cấu tổ chức và biên chế
a) Sở Nội vụ có Giám đốc và các Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giám đốc chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước UBND thành phố và Bộ Nội vụ về tình hình kết quả hoạt động của Sở. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.


b) Cơ cấu tổ chức của Sở gồm:


* Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
- Văn phòng;
- Thanh tra;
- Phòng Tổ chức Biên chế và Cải cách hành chính;
- Phòng Công chức, viên chức;
- Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên;
- Phòng Quản lý Văn thư Lưu trữ.

* Các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước:
- Ban Tôn giáo;
- Ban Thi đua - Khen thưởng;

* Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;
- Trung tâm Lưu trữ lịch sử.


c) Biên chế
- Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm cụ thể công tác quản lý ngành, lĩnh vực, Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định biên chế của Sở.


- Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Sở phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định.

 

 

 


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 3 9 2 4 1 1 5
Hôm nay: 2.832
Hôm qua: 7.433
Tuần này: 19.351
Tháng này: 50.994
Tổng cộng: 13.924.115

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>