Nhìn lại quá trình triển khai và kết quả chỉ số khảo sát mức độ hài lòng năm 2019 (Sipas 2019) của thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Admin Nội vụ Ngày đăng tin: 10/09/2020 Lượt xem: 14


    Năm 2019, Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với UBMTTQ, Hội Cựu chiến binh Trung ương để tổ chức giám sát, phúc tra công tác khảo sát mức độ hài lòng của các tỉnh, thành phố. Việc triển khai phát phiếu, thu phiếu được tiến hành thông qua đơn vị độc lập là Bưu điện các tỉnh thành để đảm bảo tính khách quan, chính xác trong quá trình khảo sát.

 

    Theo kết quả điều tra xã hội học về sự hài lòng của tổ chức, công dân (gọi tắt là Sipas) trên địa bàn thành phố, kết quả thành phố Đà Nẵng đạt 85,49% hài lòng (tương ứng đạt 8,5149/10 điểm), xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố:

    a) Về nội dung tiếp cận dịch vụ: Tỷ lệ hài lòng chung đạt 88,98%:

    Theo kết quả đối với nội dung tiếp cận dịch vụ, thành phố Đà Nẵng xếp thứ 19/63 tỉnh thành phố. Việc đánh giá của người dân tổ chức cho thấy một thực trạng hiện nay rằng việc đầu tư trang thiết bị còn hạn chế, một số máy móc sau thời gian sử dụng đã bị hư hỏng tuy nhiên việc thay thế, sửa chữa chưa kịp thời (như máy tính bảng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố); việc bố trí các trang thiết bị vẫn chưa thuận tiện cho người dân; một số bộ phận vẫn chưa đảm bảo diện tích bố trí theo quy định chuẩn phường, xã điện tử.... Đặc biệt là một số phường ở trung tâm và các xã vùng núi trên địa bàn huyện Hòa Vang.

 

    b) Về nội dung thủ tục hành chính: Tỷ lệ hài lòng chung đạt 88,35

    Theo kết quả đối với nội dung thủ tục hành chính, thành phố Đà Nẵng xếp thứ 26/63 tỉnh thành phố. Việc đánh giá của người dân tổ chức cho thấy một thực trạng hiện nay việc giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn tỷ lệ trễ hẹn khá cao; theo số liệu thống kê kết quả giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Đà Nẵng năm 2019: 1106/787682 hồ sơ. Như vậy có thể thấy kết quả khảo sát của Bộ Nội vụ phản ánh đúng về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại thành phố Đà Nẵng; tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn tập trung vào các lĩnh vực đất đai, xây dựng và lý lịch tư pháp. Đây là các lĩnh vực được Bộ Nội vụ lựa chọn tiến hành khảo sát.

    Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ hài lòng không cao về nội dung công khai, minh bạch đó chính là thực tế hiện nay, thành phố chưa làm tốt việc minh bạch, công khai thông tin về đất đai, quy hoạch cho doanh nghiệp. Tại các khu công nghiệp và chế xuất, nhà đầu tư chưa thể tiếp cận thông thông tin cập nhật về tình hình sử dụng đất, quỹ đất trống của các khu công nghiệp trên website Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp. Tương tự, đối với việc công khai quỹ đất và các khu đất kêu gọi đầu tư, thành phố vẫn chưa thực hiện công khai danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố (gồm 64 khu đất); việc tiếp cận thông tin quy hoạch của thành phố chỉ ở mức trung bình hàng năm; thành phố chưa thực hiện việc công khai thông tin này trên môi trường mạng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, sử dụng của người dân, doanh nghiệp; việc công khai thông qua những lần triển lãm các đồ án quy hoạch trong thời gian ngắn, người dân rất khó tiếp cận các thông tin về quy hoạch sử dụng đất.... Qua kết quả này cho thấy, trong thời gian tới, thành phố cần đẩy mạnh công tác công khai minh bạch, đặc biệt là đối với các dự án đầu tư, về quy hoạch phát triển sử dụng đất, bên cạnh đó tăng cường công tác thanh kiểm tra, tiến hành các biện pháp giám sát chặt chẽ quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, đặc biệt là những lĩnh vực nóng, nhạy cảm gây bức xúc cho tổ chức, công dân như: Đất đai, xây dựng, đầu tư.... Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2015 về xử lý vi phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân đối với những trường hợp chưa đến mức xem xét xử lý kỷ luật và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành nhằm tăng cường cơ chế kiểm soát và xây dựng chế tài cụ thể, chặt chẽ đối với các sai phạm trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức.

 

    c) Về nội dung liên quan đến công chức: Tỷ lệ hài lòng chung đạt 86,97%

    Theo kết quả đối với nội dung liên quan đến công chức, thành phố Đà Nẵng xếp thứ 25/63 tỉnh thành phố. Kết quả trên cũng đã phản ánh được nỗ lực của Thành ủy, UBND thành phố trong việc chỉ đạo tiếp tục thực hiện đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng các yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới, tập trung giáo dục, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp; nâng cao hơn nữa đạo đức công vụ thông qua việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đặc biệt là Chỉ thị số 29/CT-TU  ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Ban thường vụ Thành ủy về 5 xây: “Trách nhiệm”, “Chuyên nghiệp”, “Trung thực”, “Kỷ cương”, “Gương mẫu”; đồng thời kiên quyết thực hiện 3 chống các biểu hiện: “Quan liêu”, “Tiêu cực”, “Bệnh hình thức”. Tuy nhiên, tỷ lệ hài lòng chung của thành phố so với các tỉnh, thành phố khác là chưa cao, do đó, trong thời gian đến, thành phố cần đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục cải thiện thái độ của công chức, đặc biệt là công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và công chức thực hiện việc tiếp nhận và trả lời phản ánh của tổ chức, công dân.

 

    d) Về kết quả dịch vụ: Tỷ lệ hài lòng chung đạt 90,75%

    Theo kết quả đối với nội dung liên quan đến công chức, thành phố Đà Nẵng xếp thứ 18/63 tỉnh thành phố. Đây là nội dung được đánh giá cao nhất trong 05 nội dung tiêu chí khảo sát và là nội dung duy nhất có tỷ lệ hài lòng trên 90%. Như vậy cho thấy mặc dù thành phố có số lượng hồ sơ giải quyết trễ hẹn (đối với những hồ sơ khó như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; hồ sơ xây dựng...), tuy nhiên kết quả trả cho tổ chức, công dân được đánh giá cao; chính xác.

 

    đ) Về tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị: Tỷ lệ hài lòng chung đạt 70,59%

    Theo kết quả đối với nội dung liên quan đến công chức, thành phố Đà Nẵng xếp thứ 41/63 tỉnh thành phố. Đây là nội dung thành phố được đánh giá thấp nhất trong 05 nội dung tiêu chí khảo sát và là nội dung duy nhất có tỷ lệ hài lòng dưới 80%, trong đó có 02 tiêu chí đạt mức trung bình. Như vậy có thể thấy rằng, việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh hiện nay trên địa bàn thành phố vẫn chưa thực sự tốt, việc tiếp nhận và trả lời phản ánh vẫn còn chậm trễ so với thời gian quy định; nội dung trả lời trong một số trường hợp vẫn còn rất chung chung hoặc trả lời qua loa, chưa đi vào trọng tâm nội dung phản ánh, chưa giải quyết thỏa đáng ý kiến của người dân, doanh nghiệp.

    Ngoài ra, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc người dân, tổ chức không hoặc chưa đồng ý với nội dung trả lời phản ánh kiến nghị đó chính là cơ chế thông tin hai chiều, nghĩa là thành phố nên vừa thông báo kết quả xử lý phản ánh, đồng thời cung cấp một số thông tin liên quan đến góp ý phản ánh bao gồm những chính sách, quy định hiện nay của Trung ương, những khó khăn trong quá trình thực hiện và giải pháp, định hướng xử lý nội dung phản ánh để người dân, tổ chức nắm, chia sẻ với thành phố. Qua đó nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức.

    Hy vọng là những ý kiến đánh giá nêu trên sẽ được thành phố sớm khắc phục và cải thiện trong thời gian đến để hoàn thiện hơn công tác cải cách hành chính, qua đó nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân

                                                                                    Vũ Thanh Nguyên


Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 8 9 5 7 5 6
Hôm nay: 2.188
Hôm qua: 10.416
Tuần này: 28.996
Tháng này: 2.188
Tổng cộng: 3.895.756

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 401/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/10/2014

Đăng nhập/a>