Trích yếu nội dung
Quyết định số 9491/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giao đoạn 2016 - 2020 tại thành phố Đà Nẵng
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.9491 qd.signed.pdf

Quyết định số 9491/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giao đoạn 2016 - 2020 tại thành phố Đà Nẵng
Số kí hiệu 9491/QĐ-UBND Người ký Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành 23/12/2015 Ngày xuất bản 23/12/2015
Ngày hiệu lực 23/12/2015 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Lĩnh vực khác Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Văn bản chỉ đạo, điều hành của thành phố Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Công văn số 1812/SNV-CCHC ngày 25/6/2018 của Sở Nội vụ về việc thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
  2. Công văn số 31/SNV-CCHC ngày 05/01/2018 của Sở Nội vụ về việc chấn chỉnh thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
  3. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  4. Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại thành phố Đà Nẵng
  5. Công văn số 1476/SNV-CCHC ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh lộ trình xây dựng dịch vụ công trực tuyến đến năm 2020