Thông báo: V/v Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử, trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 27/11/2020

Hội nghị đánh giá tổng thể Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Hòa Vang 25/11/2020

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim 25/11/2020

Thí điểm liên thông thủ tục công chứng, cấp Sổ đỏ 25/11/2020

MỘT VÀI Ý KIẾN VỀ BỒI DƯỠNG TỪ XA CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (NHÌN TỪ ĐÀ NẴNG) 23/11/2020

View all

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Video Video

Copyright © 2018 Danang Department of Home Affairs

Please cite "Danang Department of Home Affairs Website" or "www.noivu.danang.gov.vn" when quoting information from this Website.

Đăng nhập/a>