STT Số văn bản Tên Đính kèm Lượt tải
1 552/KH-SNV Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Nội vụ năm 2019 52
2 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nội vụ năm 2019 51
3 405/KH-SNv Kế hoạch số hóa tài liệu lưu trữ năm 2019 của Sở Nội vụ 39
4 115/KH-SNV Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019 tại Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 63
5 3685/KH-SNV Kế hoạch 3685/KH-SNV ngày 25/12/2018 của Sở Nội vụ về việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ quản lý giai đoạn 2020-2025 81
6 1279/KH-SNV Kế hoạch số 1279/KH-SNV của Sở Nội vụ về Công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng năm 2018 181
7 767/KH-SNV Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng năm 2018 235
8 623/KH-SNV Kế hoạch số 623/KH-SNV về việc Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 170
9 623/KH-SNV Kế hoạch số 623/KH-SNV của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 41
10 547/KH-SNV Kế hoạch số 547/KH-SNV về công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nội vụ năm 2018 145
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 6 7 8 0 7 9
Hôm nay: 2.267
Hôm qua: 5.070
Tuần này: 7.337
Tháng này: 50.744
Tổng cộng: 41.678.079