STT Số văn bản Tên Đính kèm Lượt tải
1 1279/KH-SNV Kế hoạch số 1279/KH-SNV của Sở Nội vụ về Công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng năm 2018 164
2 767/KH-SNV Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng năm 2018 223
3 623/KH-SNV Kế hoạch số 623/KH-SNV về việc Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 159
4 623/KH-SNV Kế hoạch số 623/KH-SNV của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 16
5 547/KH-SNV Kế hoạch số 547/KH-SNV về công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nội vụ năm 2018 132
6 509/KH-SNV Kế hoạch số 509/KH-SNV V/v Thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 do UBND thành phố giao 141
7 205/QĐ-SNV Quyết định số 205/QĐ-SNV về việc ban hành Kế hoạch công tác hàng tháng của Phòng Cải cách hành chính năm 2018 45
8 204/QĐ-SNV Quyết định số 204/QĐ-SNV ngày 16/01/2018 về việc ban hành Kế hoạch công tác hàng tháng của Thanh tra Sở Nội vụ năm 2018 34
9 121/KH-SNV Kế hoạch số 121/KH-SNV về Công tác cải cách hành chính năm 2018 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 62
10 1144/QĐ-SNV Quyết định số 1144/QĐ-SNV về việc ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra ngành Nội vụ thành phố Đà Nẵng năm 2018 42
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 0 3 9 7 1 9 7
Hôm nay: 1.218
Hôm qua: 4.450
Tuần này: 15.150
Tháng này: 133.710
Tổng cộng: 40.397.197