Một số kết quả nổi bật trong công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của thành phố Đà Nẵng (08/01/2018)
    Trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện nhiều nội dung tro...
Đà Nẵng: Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án chỉnh lý, số hóa tài liệu giai đoạn 2017-2020 và triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg (02/01/2018)
    Ngày 07 tháng 9 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg về...
Công tác lập hồ sơ và giao nộp tài liệu dự án, xây dựng công trình vào Lưu trữ lịch sử thành phố của các ban quản lý dự án tại Đà Nẵng (01/12/2017)
    Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 và để đánh giá thực tiễn, đề xuất một số giả...
Đà Nẵng: Công chức không lập hồ sơ sẽ không được đánh giá loại tốt và xuất sắc (14/11/2017)
    Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cư...
Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2017 (19/10/2017)
    Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2017, Chi cục Văn thư – Lưu trữ đã tổ chức Hội nghị sơ ...
Đà Nẵng: Xây dựng và ban hành Bộ mẫu tài liệu hình thành trong hoạt động của các trường trung học phổ thông công lập (02/10/2017)
    Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có trên 20 trường trung học phổ thông cô...
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LẬP, GIAO NỘP HỒ SƠ TÀI LIỆU THEO CHỈ THỊ SỐ35/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (11/09/2017)
     Ngày 07/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg  ...
Công tác kết nạp Đảng viên của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố (01/09/2017)
    Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng...
KHAI MẠC KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ NĂM 2017 (29/08/2017)
    Thực hiện Quyết định số 752/QĐ-SNV ngày 31/5/2017 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng...
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 0 3 9 7 3 4 7
Hôm nay: 1.368
Hôm qua: 4.450
Tuần này: 15.300
Tháng này: 133.860
Tổng cộng: 40.397.347