STT Số văn bản Tên Đính kèm Lượt tải
1 680/BC-SNV Báo cáo tình hình thực hiện công tác Quý I và dự kiến chương trình công tác Quý II năm 2019 144
2 3294/BC-SNV Báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 11 và dự kiến chương trình công tác tháng 12 năm 2018 13
3 2941/BC-SNV Báo cáo số 2941/BC-SNV của Sở Nội vụ về tình hình thực hiện công tác tháng 10 và dự kiến chương trình công tác tháng 11 năm 2018 199
4 2623/BC-SNV Báo cáo số 2623/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2018 117
5 2323/BC-SNV Báo cáo số 2323/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 8 và dự kiến chương trình công tác tháng 9 năm 2018 41
6 1541/BC-SNV Báo cáo số 1541/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 182
7 1362/BC-SNV Báo cáo số 1362/BC-SNV về tính hình công tác tháng 5 và dự kiến chương trình công tác tháng 6 năm 2018 48
8 1070/BC-SNV Báo cáo số 1070/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 4 và dự kiến chương trình công tác tháng 5 năm 2018 52
9 721/BC-SNV Báo cáo số 721/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác quý I và dự kiến chương trình công tác quý II năm 2018 235
10 467/BC-SNV Báo cáo số 467/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 02 và dự kiến chương trình công tác tháng 3 năm 2018 136
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 4 3 2 1 6 9
Hôm nay: 3.652
Hôm qua: 2.574
Tuần này: 0
Tháng này: 55.857
Tổng cộng: 41.432.169