STT Số văn bản Tên Đính kèm Lượt tải
1 680/BC-SNV Báo cáo tình hình thực hiện công tác Quý I và dự kiến chương trình công tác Quý II năm 2019 167
2 3294/BC-SNV Báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 11 và dự kiến chương trình công tác tháng 12 năm 2018 15
3 2941/BC-SNV Báo cáo số 2941/BC-SNV của Sở Nội vụ về tình hình thực hiện công tác tháng 10 và dự kiến chương trình công tác tháng 11 năm 2018 201
4 2623/BC-SNV Báo cáo số 2623/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2018 119
5 2323/BC-SNV Báo cáo số 2323/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 8 và dự kiến chương trình công tác tháng 9 năm 2018 43
6 1541/BC-SNV Báo cáo số 1541/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 184
7 1362/BC-SNV Báo cáo số 1362/BC-SNV về tính hình công tác tháng 5 và dự kiến chương trình công tác tháng 6 năm 2018 50
8 1070/BC-SNV Báo cáo số 1070/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 4 và dự kiến chương trình công tác tháng 5 năm 2018 54
9 721/BC-SNV Báo cáo số 721/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác quý I và dự kiến chương trình công tác quý II năm 2018 237
10 467/BC-SNV Báo cáo số 467/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 02 và dự kiến chương trình công tác tháng 3 năm 2018 139
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 6 7 8 1 4 4
Hôm nay: 2.332
Hôm qua: 5.070
Tuần này: 7.402
Tháng này: 50.809
Tổng cộng: 41.678.144