STT Số văn bản Tên Đính kèm Lượt tải
1 1541/BC-SNV Báo cáo số 1541/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 24
2 1362/BC-SNV Báo cáo số 1362/BC-SNV về tính hình công tác tháng 5 và dự kiến chương trình công tác tháng 6 năm 2018 9
3 1070/BC-SNV Báo cáo số 1070/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 4 và dự kiến chương trình công tác tháng 5 năm 2018 2
4 721/BC-SNV Báo cáo số 721/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác quý I và dự kiến chương trình công tác quý II năm 2018 208
5 467/BC-SNV Báo cáo số 467/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 02 và dự kiến chương trình công tác tháng 3 năm 2018 119
6 327/BC-SNV Báo cáo số 327/BC-SNV kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và dự kiến phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 88
7 3369/BC-SNV Báo cáo số 3369/BC-SNV tình hình thực hiện công tác tháng 11 và dự kiến chương trình công tác tháng 12 năm 2017 45
8 2922/BC-SNV Báo cáo số 2922/BC-SNV về Tình hình thực hiện công tác tháng 10 và dự kiến chương trình công tác tháng 11 năm 2017 386
9 2610/BC-SNV Báo cáo số 2610/BC-SNV về Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và dự kiến phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 330
10 2282/BC-SNV Báo cáo số 2282/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác tháng 8 và dự kiến công tác tháng 9 năm 2017 459
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 3 4 3 4 7 2
Hôm nay: 3.306
Hôm qua: 3.606
Tuần này: 3.306
Tháng này: 100.057
Tổng cộng: 39.343.472