Từ ngày 15/01/2020 bãi bỏ việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C (29/11/2019)
    Ngày 26 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số ...
Điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức (29/11/2019)
        Chiều ngày 25/11/2019, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Qu...
Thành lập Hội Truyền thống Ban Dân y khu V thành phố Đà Nẵng (28/11/2019)
    Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số...
Tăng mức lương tối thiểu vùng (22/11/2019)
    Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 quy đ...
BÀN VỀ VIỆC PHÁT HUY DÂN CHỦ TẠI QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ (22/11/2019)
    Trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ cực kỳ quan trọng. Sinh thời, Chủ t...
Từ ngày 01/01/2020: Công chức chuyên ngành kế toán phải có trình độ tối thiểu là Cao đẳng (20/11/2019)
    Ngày 11/11/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 77/2019/TT-BTC quy định mã ...
Một số quy định mới về kỷ niệm chương ngành Nội vụ (20/11/2019)
    Ngày 15/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BNV quy định...
Thông báo: Về kết quả thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính thành phố Đà Nẵng năm 2019 (19/11/2019)
Thông báo: Về kết quả thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lê...
UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới (12/11/2019)
    Nhằm triển khai thực hiện Công văn số 3304/LĐTBXH-BĐG ngày 06/8/2019 của Bộ Lao đ...
Một số nội dung mới theo Bộ Chỉ số đánh giá xếp hạng cải cách hành chính của thành phố Đà Nẵng (08/11/2019)
    UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5088/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2019 v...
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 9 0 5 8 0 8
Hôm nay: 68
Hôm qua: 3.545
Tuần này: 15.888
Tháng này: 17.870
Tổng cộng: 41.905.808