Tinh giản biên chế - từ kỳ vọng đến thực tiễn (05/02/2019)
    Những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tin...
Đà Nẵng: Sáp nhập Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình quận, huyện vào Trung tâm Y tế quận, huyện (26/12/2018)
    Ngày 20/12/2018, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành các quyết định sáp nhập 07 Dâ...
Đà Nẵng sắp xếp các tạp chí thuộc các sở, ngành (24/12/2018)
    Thành phố Đà Nẵng hiện có 04 tạp chí thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố gồm...
Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (23/11/2018)
    Ngày 21 tháng 11 năm 2018,  UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 55...
Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại Đà Nẵng (22/11/2018)
    Ngày 21 tháng 11 năm 2018, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 5544/QĐ-...
Kiện toàn Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước thành phố Đà Nẵng (30/10/2018)
     Ngày 24 tháng 10 năm 2018, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 48...
Đà Nẵng công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (24/10/2018)
    Sáng ngày 24/10/2018, thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố Quyết định số 1296/QĐ-TTg...
THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (06/10/2018)
    Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1296/QĐ-TTg về việc thành lập Ban ...
Công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Học bổng Nam Khuê thành phố Đà Nẵng (04/10/2018)
    Ngày 03 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số...
Cho phép giải thể Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Đà Nẵng (04/10/2018)
    Ngày 01 tháng 10 năm 2018, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4366/QĐ-...
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 0 6 0 8 8 2 0
Hôm nay: 938
Hôm qua: 2.292
Tuần này: 11.323
Tháng này: 69.214
Tổng cộng: 40.608.820