Một số vướng mắc, bất cập về thể chế trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (29/07/2019)
    Từ năm 2016, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành cổ phần hóa 04 doanh nghiệp nhà nước...
Thành lập Hội đồng Xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” thành phố Đà Nẵng lần thứ 13 - năm 2020 (20/07/2019)
    Ngày 15/7/2019, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3059/QĐ-UB...
Đà Nẵng sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng vào Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng (28/06/2019)
    Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng và Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà...
Mỗi tỉnh, thành phố chỉ có 01 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là trường chính trị (12/06/2019)
    Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 phê duyệ...
Bổ sung nhiệm vụ ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và đào tạo trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng (12/06/2019)
    UBND thành phố vừa bổ sung nhiệm vụ ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và đào tạo...
Giải thể Văn phòng đại diện của UBND thành phố Đà Nẵng tại thành phố Hà Nội (23/05/2019)
    Ngày 17/5/2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2199/QĐ-UBND giả...
Cơ bản hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính huyện, cấp xã trước đại hội đảng bộ và bầu cử đại biểu HĐND (21/05/2019)
    Nhằm triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc s...
Thành lập Ban Chỉ đạo Lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (16/05/2019)
    Ngày 14 tháng 5 năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số ...
Chuyển Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường sang trực thuộc Sở Xây dựng (16/05/2019)
    Ngày 14/5/2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 2120/QĐ-UBND chuyển Cô...
Quy định mới về sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu lực từ ngày 01/6/2019 (08/05/2019)
    Ngày 10/4/2019 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 32/2019/NĐ/CP quy định gi...
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 4 3 2 3 2 4
Hôm nay: 3.807
Hôm qua: 2.574
Tuần này: 0
Tháng này: 56.012
Tổng cộng: 41.432.324