Các hội hoạt động trong phạm vi thành phố Đà Nẵng

I. Cơ sở pháp lý về hội:
1. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

2. Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

3. Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

4. Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 2 năm 2016 của UBND thành phố ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

II. Danh sách tổ chức hội:

- Hội có phạm vi hoạt động trong thành phố Đà Nẵng

- Hội có phạm vi hoạt động trong quận Ngũ Hành Sơn

- Hội có phạm vi hoạt động trong quận Sơn Trà

- Hội có phạm vi hoạt động trong quận Thanh Khê

- Hội có phạm vi hoạt động trong quận Liên Chiểu

- Hội có phạm vi hoạt động trong quận Hải Châu

- Hội có phạm vi hoạt động trong quận Cẩm Lệ

- Hội có phạm vi hoạt động trong huyện Hòa Vang

- Hội có phạm vi hoạt động trong các phường thuộc quận Ngũ Hành Sơn

- Hội có phạm vi hoạt động trong các phường thuộc quận Sơn Trà

- Hội có phạm vi hoạt động trong các phường thuộc quận Cẩm Lệ

- Hội có phạm vi hoạt động trong các phường thuộc quận Hải Châu

- Hội có phạm vi hoạt động trong các phường thuộc quận Liên Chiểu

- Hội có phạm vi hoạt động trong các phường thuộc quận Thanh Khê

- Hội có phạm vi hoạt động trong các xã thuộc huyện Hòa Vang

 
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

4 1 9 1 4 8 0 3
Hôm nay: 3.419
Hôm qua: 5.644
Tuần này: 24.883
Tháng này: 26.865
Tổng cộng: 41.914.803