STT Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Đính kèm Lượt tải
1 243/2019/NQ-HĐND HĐND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết số 243/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng 0
2 159/2018/NQ-HĐND HĐND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng về Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ 0
3 160/2018/NQ-HĐND HĐND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết số 160/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng 0
4 20/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm 0
5 16/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 6/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
6 15/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 về việc Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng 0
7 14/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành Quy định về quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
8 11/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành 0
9 10/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định số 197/2001/QĐ-UB ngày 25/12/2001 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
10 03/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định 38/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố ban hành quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0