Thông tin dự án, đầu tư Thông tin dự án, đầu tư

Tên dự án
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại dự án
Loại hình tài trợ Tình trạng

STT Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình trạng
1 Triển khai công tác khảo sát mức độ hài lòng theo khung khảo sát được UBND thành phố phê duyệt; xây dựng tính năng đánh giá mức độ hài lòng trên thiết bị di động Quản lý nhà nước 01/01/2022 31/12/2022 Ngân sách Đang triển khai
2 Nâng cấp Hệ thống, Quản lý hồ sơ CBCCVC, đánh giá kết quả làm việc Quản lý nhà nước 01/01/2022 31/12/2022 Ngân sách Đang triển khai
3 Nâng cấp phân hệ lập hồ sơ công việc điện tử, bổ sung phân hệ lập hồ sơ công việc điện tử đối với hồ sơ một cửa Quản lý nhà nước 01/01/2022 31/12/2022 Ngân sách Đang triển khai
4 Xây dựng website Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng Quản lý nhà nước 01/01/2021 30/11/2021 Ngân sách Hoàn thành
5 Phần mềm quản lý công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Quản lý nhà nước 01/03/2021 14/06/2021 Ngân sách Hoàn thành
6 Bổ sung, nâng cấp các chức năng Phần mềm Quản lý CBCCVC Quản lý nhà nước 01/03/2020 31/12/2020 Ngân sách Hoàn thành
7 Xây dựng Phân hệ tiếp nhận và xử lý hồ sơ dịch vụ công trên Phần mềm một cửa điện tử thành phố Quản lý nhà nước 01/03/2020 31/12/2020 Ngân sách Hoàn thành
8 Phần mềm đánh giá Văn thư – Lưu trữ và Cải cách Hành chính Quản lý nhà nước 01/03/2020 31/12/2020 Ngân sách Hoàn thành
9 Nâng cấp Phần mềm Lưu trữ lịch sử Quản lý nhà nước 01/03/2020 31/12/2020 Ngân sách Hoàn thành
10 Nâng cấp website Sở Nội vụ dựa trên nền tảng lõi website được nâng cấp Quản lý nhà nước 01/03/2019 30/12/2019 Ngân sách Hoàn thành
11 Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành Nội vụ (Giai đoạn 2) Quản lý nhà nước 01/03/2019 30/12/2019 Ngân sách Hoàn thành
12 Xây dựng Hệ thống quản lý tài liệu Khen thưởng phục vụ các đơn vị sở ngành, quận huyện, doanh nghiệp, các Hội,... Quản lý nhà nước 01/03/2019 30/12/2019 Ngân sách Hoàn thành
13 Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành Nội vụ (Giai đoạn 1) Quản lý nhà nước 01/03/2018 30/12/2018 Hoàn thành
14 Xây dựng 20 dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 của Sở Nội vụ Quản lý nhà nước 01/03/2018 30/12/2018 Hoàn thành
15 Nâng cấp, mở rộng phần mềm Lưu trữ dùng chung của thành phố Đà Nẵng (trong đó: Bổ sung chức năng lưu trữ hồ sơ điện tử không dùng bản quét (scan) Quản lý nhà nước 01/03/2018 30/12/2018 Hoàn thành
16 Xây dựng Trang thông tin điện tử của Chi cục Văn thư – Lưu trữ dựa trên phần mềm lõi cho Website chuyên ngành nền tảng Egovframe Quản lý nhà nước 01/01/2017 31/12/2017 Hoàn thành
17 Nâng cấp, mở rộng công cụ hẹn giờ giao dịch thủ tục hành chính Quản lý nhà nước 01/01/2017 31/12/2017 Hoàn thành
18 Bảo trì, nâng cấp phần mềm một cửa điện tử tập trung thành phố (bao gồm liên thông TTHC) Quản lý nhà nước 01/01/2017 31/12/2017 Hoàn thành
19 Nâng cấp, bảo trì hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân và quản trị cải cách hành chính thành phố Quản lý nhà nước 01/01/2017 01/01/2017 Hoàn thành
20 Nâng cấp phần mềm lưu trữ lịch sử Quản lý nhà nước 01/01/2016 31/12/2016 Hoàn thành
21 Xây dựng phần mềm báo cáo trực tuyến về công tác văn thư, lưu trữ (báo cáo số liệu định kỳ và đánh giá trực tuyến công tác VTLT hàng năm) Quản lý nhà nước 01/01/2016 31/12/2016 Hoàn thành
22 Tích hợp, triển khai CSDL nền về thủ tục hành chính và Hệ thống kiểm soát thủ tục hành chính Quản lý nhà nước 01/01/2016 31/12/2016 Hoàn thành
23 Xây dựng phân hệ quản lý công việc nội bộ trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Quản lý nhà nước 01/01/2016 31/12/2016 Hoàn thành
24 Nâng cấp phần mềm quản lý hồ sơ công chức, viên chức (nâng cấp chức năng quản lý đào tạo, bồi dưỡng; quản lý biên chế, vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp) Quản lý nhà nước 01/01/2016 31/12/2016 Hoàn thành
25 Xây dựng phần mềm tổng hợp số liệu bầu cử Quản lý nhà nước 01/01/2016 31/12/2016 Hoàn thành
26 Xây dựng phần mềm dùng chung cho công tác lưu trữ thành phố Quản lý nhà nước 01/01/2015 31/12/2015 Hoàn thành
27 Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu khen thưởng và cập nhập cơ sở dữ liệu khen thưởng kháng chiến Quản lý nhà nước 01/01/2015 31/12/2015 Hoàn thành
28 Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý tổ dân phố, thôn Quản lý nhà nước 01/01/2015 31/12/2015 Hoàn thành
29 Xây dựng 22 dịch vụ công trực tuyến mức 3 của Sở Nội vụ Quản lý nhà nước 01/01/2015 31/12/2015 Hoàn thành
30 Ban Quản lý dự án Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Đà Nẵng Quản lý nhà nước 03/02/2015 14/02/2015 ODA Hoàn thành
31 Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ dự án Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Đà Nẵng Quản lý nhà nước 17/10/2014 27/10/2014 ODA Hoàn thành
32 Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Đà Nẵng Quản lý nhà nước 09/06/2014 23/06/2014 ODA Hoàn thành
33 Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Đà Nẵng Quản lý nhà nước 01/01/2013 31/12/2013 ODA Hoàn thành
34 Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Đà Nẵng Quản lý nhà nước 26/08/2013 09/09/2013 ODA Hoàn thành
35 Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Đà Nẵng Quản lý nhà nước 26/08/2013 09/09/2013 ODA Hoàn thành
36 Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Đà Nẵng Quản lý nhà nước 06/03/2013 15/03/2013 ODA Hoàn thành
37 Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Đà Nẵng Quản lý nhà nước 06/03/2013 15/03/2013 ODA Hoàn thành
38 Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Đà Nẵng Quản lý nhà nước 06/03/2013 15/03/2013 ODA Hoàn thành
39 Xây dựng phần mềm "Đánh giá hiệu quả công việc" Quản lý nhà nước 01/01/2011 31/12/2011 ODA Hoàn thành
40 Xây dựng phần mềm "Theo dõi đánh giá Cải cách hành chính" Quản lý nhà nước 01/01/2011 31/12/2011 ODA Hoàn thành
41 Đào tạo tin học cho cán bộ phường xã Quản lý nhà nước 01/01/2011 31/12/2011 Ngân sách Hoàn thành
42 Mua xe ô tô TOYOTA ASII 18 Quản lý nhà nước 01/01/2011 31/12/2011 Ngân sách Hoàn thành
43 Hiệu chỉnh phần mềm một cửa, một cửa liên thông phường xã Quản lý nhà nước 01/01/2010 31/12/2010 Ngân sách Hoàn thành
44 Xây dựng CSDL Cán bộ, công chức và hệ thống quản lý nguồn nhân lực Quản lý nhà nước 01/01/2010 31/12/2010 Ngân sách Hoàn thành
Tìm kiếm

Quản lý video Quản lý video

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 3 8 7 8 7 5 5
Hôm nay: 5.634
Hôm qua: 7.529
Tuần này: 47.823
Tháng này: 5.634
Tổng cộng: 13.878.755

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

               

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821253     Fax: 0236 3829900    E-mail: snv@danang.gov.vn

Ghi rõ nguồn phát hành https://noivu.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này

Giấy phép số: 632/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/5/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng nhập/a>